usměj se ,ať každý vidí, že dnes jsi mnohem silnější a šťastnější než jsi byl včera...

smile, let everyone sees today you're much stronger and happier than you were yesterday .

Magda Líkařová's piZap page

Magda Líkařová,Have a great day ,

Čas je půjčka,kterou nedokáže vrátit  ani nejvděčnější dlužník...

Here's my Kinetic poem titled "Time". I used first Quick Time Movie, but then I needed to change it into powerpoint because wordpress doesn't let me post it like that. Hope you enjoy it.

Smutek,který tě dnes potká  ber jako učitele,kteřý tě naučí  vážit si radosti...

Sadness which you meet today perceive as a teacher who will teach you appreciate the joy

Úspěch to není jen sláva a bohatství; úspěch znamená žít podle vlastních představ ...

Today's Promise - A colourful collection of wallpapers for your desktop everyday.Every promise helps in building your trust in God. The daily verse taken from the bible is supported by a beautiful wallpaper everyday

Čas je pouze prostředek  pro splnění naších  snů....

Time is only a means to fulfill ours dreams .

Tvůj čas na tomto světě je omezený Neplýtvej jím tím,že budeš žít život někoho jiného

Your time on this earth is limited Do not waste your time thereby that you live someone else life

Nemá cenu nenávidět lidi,kteří ti závidí. Respektuj jejich závist,protože oni si myslí,že jsi lepší než oni

Not worth hating people who envy you. Respect their envy, because they think you are better than they are

Have a great day

Health Benefits of Eating Breakfast - Reasons For Eating Breakfast

Pinterest
Search