Další nápady od uživatele Martin
Really nice recipes. Every hour. • SPINACH, COCONUT AND ZUCCHINI SOUP Really nice...

Really nice recipes. Every hour. • SPINACH, COCONUT AND ZUCCHINI SOUP Really nice...

Cosy festive styling for dining courtesy of My Scandinavian Home #stylinginspiration

Cosy festive styling for dining courtesy of My Scandinavian Home #stylinginspiration

Off the Mark Comic Strip, October 08, 2015 on GoComics.com

Off the Mark Comic Strip, October 08, 2015 on GoComics.com

25+ Hilariously Unexpected Greeting Cards For People With Unconventional Sense Of Humor

25+ Hilariously Unexpected Greeting Cards For People With Unconventional Sense Of Humor

Pretty yellow daisies against a blue sky #Flowers #Nature #Photo

Pretty yellow daisies against a blue sky #Flowers #Nature #Photo

they can talk. : Photo

they can talk. : Photo

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

Một người luôn nhìn thấy và hâm mộ hạnh phúc của người khác. Bất chợt khi ngoảnh đầu lại, lại phát hiện thì ra mình cũng đang được người khác ngưỡng mộ. Thật ra, mỗi người đều có hạnh phúc của chính mình. Chỉ có điều, hạnh phúc của bản thân thường nằm trong mắt người khác.

I Like Wild And Pure...Always In The Country !... http://samissomarspace.wordpress.com

I Like Wild And Pure...Always In The Country !... http://samissomarspace.wordpress.com

.
Puya berteroniana Blooming Blue :comes from Chile - the amazing, rare Bromeliad, the Blue Puya. With its massive, 7 foot flower cluster

Puya berteroniana Blooming Blue :comes from Chile - the amazing, rare Bromeliad, the Blue Puya. With its massive, 7 foot flower cluster