OVOCE-DARY PODZIMU - koláž, chiasmáž

OVOCE-DARY PODZIMU - koláž, chiasmáž

Mraky a dešťové kapičky - kombinovaná technika

Mraky a dešťové kapičky - kombinovaná technika

OŘEŠÁK VLAŠSKÝ (textilní a přírodní koláž)

OŘEŠÁK VLAŠSKÝ (textilní a přírodní koláž)

Barevné deštníky - kombinovaná technika

Barevné deštníky - kombinovaná technika

BAREVNÁ PALETA PODZIMU - sbírka přírodnin v různých adjustacích (konstruování přírodních materiálů)

BAREVNÁ PALETA PODZIMU - sbírka přírodnin v různých adjustacích (konstruování přírodních materiálů)

Ryby podle P. Mondriana

Ryby podle P. Mondriana

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA - komponování přírodnin do zajímavých vzorů na podzimním oblečení (práce s přírodním materiálem)

ŠATY DĚLAJÍ ČLOVĚKA - komponování přírodnin do zajímavých vzorů na podzimním oblečení (práce s přírodním materiálem)

KRUŽNICE NA PAŘEZECH - postupné zmenšování kruhového tvaru, pravidelné střídání světle a tmavě hnědé barvy (kombinovaná technika)

KRUŽNICE NA PAŘEZECH - postupné zmenšování kruhového tvaru, pravidelné střídání světle a tmavě hnědé barvy (kombinovaná technika)

PŘED ŠKOLKOU ROSTOU HOUBY - vystižení znaků houby, fantaskní posun v barevném řešení (kresba tuší a dřívkem, voskovými pastely; instalace)

PŘED ŠKOLKOU ROSTOU HOUBY - vystižení znaků houby, fantaskní posun v barevném řešení (kresba tuší a dřívkem, voskovými pastely; instalace)

DEN A NOC - zachytit na jednom snímku kontrast mezi dnem a nocí (kresba voskovkami, malba anilinovými barvami)

DEN A NOC - zachytit na jednom snímku kontrast mezi dnem a nocí (kresba voskovkami, malba anilinovými barvami)

SLOŽITÁ SÍŤ ŽILEK - tisknout plošný přírodní materiál s výraznou strukturou a objevit tak složitou síť žilek v listech (tisk z přírodnin)

SLOŽITÁ SÍŤ ŽILEK - tisknout plošný přírodní materiál s výraznou strukturou a objevit tak složitou síť žilek v listech (tisk z přírodnin)

STROMEČEK PLNÝ KOLEČEK - plošně konstruovat strom z drobných kruhových prvků (koláž)

STROMEČEK PLNÝ KOLEČEK - plošně konstruovat strom z drobných kruhových prvků (koláž)

DĚTIČKY HOUBIČKY - přeměnit sebe samého v houbu (kresba tuší a pastelkami, koláž)

DĚTIČKY HOUBIČKY - přeměnit sebe samého v houbu (kresba tuší a pastelkami, koláž)

MUCHOMŮRKY PUNTÍKATÉ - vytvarovat z papíru prostorový objekt – houbu, dotvořit její vzhled barvami a vymyslet jí nové druhové jméno (kašírování s domalbou)

MUCHOMŮRKY PUNTÍKATÉ - vytvarovat z papíru prostorový objekt – houbu, dotvořit její vzhled barvami a vymyslet jí nové druhové jméno (kašírování s domalbou)

STROMOŽROUT LÝKOŽROUT - zachycení chodeb (požeru) lýkožrouta ( gumotisk)

STROMOŽROUT LÝKOŽROUT - zachycení chodeb (požeru) lýkožrouta ( gumotisk)

OTRÁVENÉ JABLKO PRO SNĚHURKU - vystižení znaků jablka, fantaskní zpracování jedovaté barevnosti (malba mokrým pastelem)

OTRÁVENÉ JABLKO PRO SNĚHURKU - vystižení znaků jablka, fantaskní zpracování jedovaté barevnosti (malba mokrým pastelem)

Pinterest
Search