BP je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance

14 Pins
 · Last updated 1y
a poster with an image of a man working on a piece of wood
Bezpečnost práce v lesnictví
Povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance v odvětví lesnictví
Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací Boarding Pass
Bourací práce
Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění bouracích prací
Co dělat při vzniku mimořádné události? A S
Co dělat při vzniku mimořádné události?
Při nežádoucí události je třeba postupovat rychle, klidně a s rozvahou, obvykle podle dokumentů havarijního plánování
a poster with the words chemicke laky, a chemicke smesi
Nebezpečné chemické látky
Základní obecné informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a chemickými směsmi
Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
Chemické látky a směsi
Základní zásady bezpečného zacházení s chemickými látkami
Ochranné pracovní prostředky a jejich značení Jeju
OOPP
Ochranné pracovní prostředky a jejich značení
PRACOVNÍ ÚRAZ. CO TEĎ?
Pracovní úraz
PRACOVNÍ ÚRAZ. CO TEĎ?
Prevence úrazů při pracích ve výškách
Zásady bezpečné práce ve výškách
Prevence úrazů při pracích ve výškách
Instruktáž BOZP na pracovišti a praktické provádění školení BOZP
Školení BOZP
Praktické provádění vstupního a periodického školení
Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP Comics, Peanuts Comics
Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP
Základní povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců v oblasti BOZP
Vertikální komunikace – správná praxe při práci na žebříku Word Search Puzzle
Vertikální komunikace
výstupy, sestupy a práce na žebříku
Předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem při provádění zemních prací
Zemní práce
Zemní práce a předcházení pracovním úrazům a mimořádným událostem