Vahan Poghosyan

2 followers
·
14 following
Vahan Poghosyan
More ideas from Vahan
Apertura del diafragma

Apertura del diafragma

Как скачать с rutube видео телеканала «Пятница». Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

Как скачать с rutube видео телеканала «Пятница». Обсуждение на LiveInternet - Российский Сервис Онлайн-Дневников

Ամեն հայ պէտք է իմանա՛յ իր մշահոյթը, եւ այդպիսով ճանաչի ինքն իրեն: Ստորեւ ներկայացնում եմ այն նշանների մի մասը, որոնք առաւել շատ են գործածուել մեր...

Ամեն հայ պէտք է իմանա՛յ իր մշահոյթը, եւ այդպիսով ճանաչի ինքն իրեն: Ստորեւ ներկայացնում եմ այն նշանների մի մասը, որոնք առաւել շատ են գործածուել մեր...

Vamp kit. Black powder pistol to slow the vamp down enough to stake it!! A nuns cross from Our lady of grace nunnery in Northern France. Silver topped bottles containing holy water, sacred soil from a graveyard and oiled garlic. The bible dates from 1890 and belonged to a bishop of the high church. The rosary is for the hunter faith and protection. The bone handled dagger has a steel blade, again this weapon is to slow the vamp before the staking. The pincers are to remove the vampires fangs…

Vamp kit. Black powder pistol to slow the vamp down enough to stake it!! A nuns cross from Our lady of grace nunnery in Northern France. Silver topped bottles containing holy water, sacred soil from a graveyard and oiled garlic. The bible dates from 1890 and belonged to a bishop of the high church. The rosary is for the hunter faith and protection. The bone handled dagger has a steel blade, again this weapon is to slow the vamp before the staking. The pincers are to remove the vampires fangs…

A Real Vampire Hunter's Kit

Vampires have been a creature of legend for thousands of years. In this article, we examine the history of real vampire hunters.