Václava Křížová

Václava Křížová

Václava Křížová
More ideas from Václava

Ale, Beer, Ale Beer

#embroidery #wool#vintage #antique#quilt#brooch#handmade#needleworks#handcraft#ribbon#리본자수#프랑스자수#평택자수 #자수타그램 #엔틱자수 #게으른울실#자수수업 목용수업쌤의 본의아니게 오래걸린 크레놀린 아가씨. 기쁜맘에 중1아들내미한테 물었데요 "어떠니~ 이쁘지? 넌 어디가 젤 이쁘냐??" 중1 아들내미 "바닥! 배경!" 맘상해하시길래.. 아이가 넘 순진해서 그러니 누가 밥주는지 다시 물어보라했어요

#embroidery #wool#vintage #antique#quilt#brooch#handmade#needleworks#handcraft#ribbon#리본자수#프랑스자수#평택자수 #자수타그램 #엔틱자수 #게으른울실#자수수업 목용수업쌤의 본의아니게 오래걸린 크레놀린 아가씨. 기쁜맘에 중1아들내미한테 물었데요 "어떠니~ 이쁘지? 넌 어디가 젤 이쁘냐??" 중1 아들내미 "바닥! 배경!" 맘상해하시길래.. 아이가 넘 순진해서 그러니 누가 밥주는지 다시 물어보라했어요

Kuřátka ve vajíčku česky

Kuřátka ve vajíčku

SLEPIČKA velká - smetanová/růžičky / Zboží prodejce KarLenka | Fler.cz

SLEPIČKA velká - smetanová/růžičky / Zboží prodejce KarLenka | Fler.cz

Mascarpone

Waldorf Crafts, Waldorf Toys, Amigurumi, Cat Cross Stitches, Charts, Lana, Knitting Patterns, Monograms, Crafts, Handmade Crafts, Souvenir, Tejidos, Crocheting, Wool, Knitting, Knitting Stitches, Amigurumi Patterns, Graphics, Knit Patterns, Monogram, Loom Knitting Patterns, Knitting Stitch Patterns