Tùng Vũ ngọc

Tùng Vũ ngọc

0 followers
·
7 followers
Tùng Vũ ngọc
More ideas from Tùng
Diem_huyet_lieu_phap Người dịch. Lê Văn Sửu, Tháng 10/1991 LỜI GIỚI THIỆU SÁCH : Nhà xuất bản Thiểm tây khoa học kỹ thuật xuất bản xã- Tháng 2 / 1981 Ông Mã Tú Đường là một nhà châm cứu và điểm huyệt đã nhiều năm. Của MÃ TÚ ĐƯỜNG Tôi rất cám ơn ông Mã Tú Đường và xin phép ông được giới thiệu những phần chúng tôi muốn học ở sách ông viết. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1991 Lê Văn Sửu

Diem_huyet_lieu_phap Người dịch. Lê Văn Sửu, Tháng 10/1991 LỜI GIỚI THIỆU SÁCH : Nhà xuất bản Thiểm tây khoa học kỹ thuật xuất bản xã- Tháng 2 / 1981 Ông Mã Tú Đường là một nhà châm cứu và điểm huyệt đã nhiều năm. Của MÃ TÚ ĐƯỜNG Tôi rất cám ơn ông Mã Tú Đường và xin phép ông được giới thiệu những phần chúng tôi muốn học ở sách ông viết. Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 1991 Lê Văn Sửu

Từ sinh lý đến dưỡng sinh - Nguyễn Khắc Viện

Từ sinh lý đến dưỡng sinh - Nguyễn Khắc Viện

Would you like to know some massage therapist secrets for pain relief? I thought so! Knowing where some common trigger points are can be super-helpful. There are hundreds of trigger points in your body and when these trigger points have direct and steady pressure applied you can find relief in the muscle, as well as in … Continue reading Massage Trigger Points For Pain Relief <span class="meta-nav">→</span>

Would you like to know some massage therapist secrets for pain relief? I thought so! Knowing where some common trigger points are can be super-helpful. There are hundreds of trigger points in your body and when these trigger points have direct and steady pressure applied you can find relief in the muscle, as well as in … Continue reading Massage Trigger Points For Pain Relief <span class="meta-nav">→</span>

Chinese Words for Colors - Learn Chinese

黑色 (hei se) negro 白色 (bai se) blanco 黄色 (huang se) amarillo 橙色 (cheng se) naranja 蓝色 (lan se) azul 褐色 (he se) marrón 绿色 (lü se) verde 紫色 (zi se) púrpura 紫罗兰色 (ziluolan se) violeta 红色 (hong se) rojo 灰色 (hui se) gris