Hình

Chụp hình bằng điện thoại.
Hoàng hôn trên đảo lý sơn

Hoàng hôn trên đảo lý sơn

Bình minh

Bình minh

Ngày mới

Ngày mới

Ruộng hành- đảo lý sơn

Ruộng hành- đảo lý sơn

Hoa trên đá

Hoa trên đá

Khoảng khắc

Khoảng khắc

Thiền

Thiền

Huynh đệ

Huynh đệ

Khoảng khắc

Khoảng khắc

Pinterest
Hledat