F. A. Maulbertsch (a Winterhalder ml.) Freska nalezení sv. Kříže Hradiště sv. Hypolita, Znojmo, 1766

F. A. Maulbertsch (a Winterhalder ml.) Freska nalezení sv. Kříže Hradiště sv. Hypolita, Znojmo, 1766

Franz Anton Maulbertsch - Zjevení Krista sv. Tomášovi (1764, Brno, kostel sv. Tomáše)

Franz Anton Maulbertsch - Zjevení Krista sv. Tomášovi (1764, Brno, kostel sv. Tomáše)

Václav Vavřinec Reiner - Nanebevstoupení Krista (1725) Kaple zámku v Jemništi

Václav Vavřinec Reiner - Nanebevstoupení Krista Kaple zámku v Jemništi

Norbert Grund - Dáma na houpačce

Lady on a Swing - Gallant Scene in the Park I by Norbert Grund 1760 Prague born artist of the Rococo style

Václav Vavřinec Reiner - Hornatá krajina s mužem žnoucím soumary (1725)

064 Vaclav Vavrinec Reiner, Hornata krajina s muzem zenoucim soumary.

Jan Kupecký - Vlastní podobizna (1709)

Jan Kupecký - Vlastní podobizna (1709)

Petr Brandl - Nejsvětější trojice s Pannou Marií a světci (po 1707) Hlavní oltář kostela ve Lnářích

Petr Brandl - Nejsvětější trojice s Pannou Marií a světci (po 1707) Hlavní oltář kostela ve Lnářích

Johann Lucas Kracker - freska hl. lodi kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši, (Předání klíčů sv. Petrovi), 1766

Johann Lucas Kracker - freska hl. lodi kostela sv. Petra a Pavla v Nové Říši, (Předání klíčů sv. Petrovi), 1766

Václav Vavřinec Reiner - Stropní fresky kostela sv. Jiljí v Praze (1734)

Jiljí v Praze

Václav Vavřinec Reiner - poslední soud - Kostel sv. Františka z Assisi Praha

Františka z Assisi Praha

Hyacinthe Rigaud - F. V. Sinzendorf (1712)

Hyacinthe Rigaud (Jacint Rigau i Ros, Catalan/French, Portait of Count Sinzendorf

Norbert Grund - Římská ruina s pávem a venkovany, kol. 1760

Norbert Grund - Římská ruina s pávem a venkovany, kol.

Pinterest
Search