Pravidlá hry: Hru začíname na políčku ŠTART. Každý hráč sa posunie o toľko políčok, koľko hodí na hracej kocke. Hráč vypočíta príklad – ak správne, ostáva na políčku, ak nesprávne, vráti sa o päť políčok späť. Ak hráč skočí na políčko so šípkou, tak nasleduje šípku bez počítania príkladu. Ak hráč skočí na políčko s príkazom, tak splní príkaz. Vyhráva ten hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa.

Pravidlá hry: Hru začíname na políčku ŠTART. Každý hráč sa posunie o toľko políčok, koľko hodí na hracej kocke. Hráč vypočíta príklad – ak správne, ostáva na políčku, ak nesprávne, vráti sa o päť políčok späť. Ak hráč skočí na políčko so šípkou, tak nasleduje šípku bez počítania príkladu. Ak hráč skočí na políčko s príkazom, tak splní príkaz. Vyhráva ten hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa.

Puzzle numéroté

18 activités amusantes pour faire aimer les maths à vos enfants

or Kindergarten Sea Shell Number Sequence Puzzle - Pinned by – Please Visit for all our pediatric therapy pins

Trouver le nombre qui correspond

18 activités amusantes pour faire aimer les maths à vos enfants

Combien de boules de glace

18 activités amusantes pour faire aimer les maths à vos enfants

Apprendre la table de multiplication

18 activités amusantes pour faire aimer les maths à vos enfants

Puzzles œufs pour reconnaître les nombres et les couleurs

18 activités amusantes pour faire aimer les maths à vos enfants

Pinterest
Search