Sváťa Soukupová

Sváťa Soukupová

Jsem jaká sem... Dokud dýchám, doufám... Žijem