Zajímavé listiny

13 pinů0 fanoušků
Vladislav Jagellonský potvrzuje městu Volyni jeho privilegia a povoluje mu pečetiti zeleným voskem.

Vladislav Jagellonský potvrzuje městu Volyni jeho privilegia a povoluje mu pečetiti zeleným voskem.

20. prosinec 1659, Praha Veřejný notář Hoffman vidimuje výtah ze smlouvy, kterou uzavřel papež Urban VIII. s Ferdinandem II. o náhradu za církevní statky zcizené od dob Rudolfa II.

20. prosinec 1659, Praha Veřejný notář Hoffman vidimuje výtah ze smlouvy, kterou uzavřel papež Urban VIII. s Ferdinandem II. o náhradu za církevní statky zcizené od dob Rudolfa II.

27. únor 1673, Praha Bernard de Witte, převor maltézského řádu, vydává křestní listinu Baltazaru Augustinu Camelovi.

27. únor 1673, Praha Bernard de Witte, převor maltézského řádu, vydává křestní listinu Baltazaru Augustinu Camelovi.

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/UDZ-L/NA_UDZ-L_14670226_474_r01.jpg

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/UDZ-L/NA_UDZ-L_14670226_474_r01.jpg

1. květen 1378, Liběšice Trhová smlouva vyšehradského probošta Jana z Dubé týkající se prodeje tří vesnic na Podbořansku. Source Regest: Dagmar Culková- Alena Hrdá, Sbírka deskových listin 1351-1801, Inventáře SÚA 1960

1. květen 1378, Liběšice Trhová smlouva vyšehradského probošta Jana z Dubé týkající se prodeje tří vesnic na Podbořansku. Source Regest: Dagmar Culková- Alena Hrdá, Sbírka deskových listin 1351-1801, Inventáře SÚA 1960

. říjen 1750, Vídeň Marie Terezie osvobozuje koleje a domy tovaryšstva Ježíšova od hospitality a ustanovuje, že nesmí býti bez povolení přetiskovány knihy vydané jezuity.

. říjen 1750, Vídeň Marie Terezie osvobozuje koleje a domy tovaryšstva Ježíšova od hospitality a ustanovuje, že nesmí býti bez povolení přetiskovány knihy vydané jezuity.

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422090816.jpg Listina Elišky Přemyslovny s přivěšenou pečetí  Pečeť volná, přivěšená, jednostranná, majestátní

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422090816.jpg Listina Elišky Přemyslovny s přivěšenou pečetí Pečeť volná, přivěšená, jednostranná, majestátní

The patent of Count Leopold Matthias von Lamberg, elevated to the rank of Holy Roman Prince, granted 1 November 1707.

The patent of Count Leopold Matthias von Lamberg, elevated to the rank of Holy Roman Prince, granted 1 November 1707.

7. květen 1633, Jičín Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu, povyšuje Adama Chrastavského do šlechtického stavu, uděluje mu přízvisku z Adlersfelsu a znak.

7. květen 1633, Jičín Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu, povyšuje Adama Chrastavského do šlechtického stavu, uděluje mu přízvisku z Adlersfelsu a znak.

24. červen 1636, Praha-dům Bořity z Martinic na Hradč. (Hradtschin) Jaroslav Bořita (Borzita) z Martinic (Martinicz) na Smečně (Smetschna), zemský hofmistr a místodržící v Království českém, 26.IX.1633 jmenovaný císařem Ferdinandem II. comes palatinus, povyšuje Hanuše Jiřího Stomu do šlechtického stavu s přídomkem ze Stamburgu a uděluje mu erb (vymalován uprostřed listiny).

24. červen 1636, Praha-dům Bořity z Martinic na Hradč. (Hradtschin) Jaroslav Bořita (Borzita) z Martinic (Martinicz) na Smečně (Smetschna), zemský hofmistr a místodržící v Království českém, 26.IX.1633 jmenovaný císařem Ferdinandem II. comes palatinus, povyšuje Hanuše Jiřího Stomu do šlechtického stavu s přídomkem ze Stamburgu a uděluje mu erb (vymalován uprostřed listiny).


Další nápady
Pinterest
Hledat