Zajímavé listiny

13 Piny0 fanoušků
Vladislav Jagellonský potvrzuje městu Volyni jeho privilegia a povoluje mu pečetiti zeleným voskem.

Vladislav Jagellonský potvrzuje městu Volyni jeho privilegia a povoluje mu pečetiti zeleným voskem.

20. prosinec 1659, Praha Veřejný notář Hoffman vidimuje výtah ze smlouvy, kterou uzavřel papež Urban VIII. s Ferdinandem II. o náhradu za církevní statky zcizené od dob Rudolfa II.

20. prosinec 1659, Praha Veřejný notář Hoffman vidimuje výtah ze smlouvy, kterou uzavřel papež Urban VIII. s Ferdinandem II. o náhradu za církevní statky zcizené od dob Rudolfa II.

27. únor 1673, Praha Bernard de Witte, převor maltézského řádu, vydává křestní listinu Baltazaru Augustinu Camelovi.

27. únor 1673, Praha Bernard de Witte, převor maltézského řádu, vydává křestní listinu Baltazaru Augustinu Camelovi.

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/UDZ-L/NA_UDZ-L_14670226_474_r01.jpg

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/UDZ-L/NA_UDZ-L_14670226_474_r01.jpg

1. květen 1378, Liběšice Trhová smlouva vyšehradského probošta Jana z Dubé týkající se prodeje tří vesnic na Podbořansku. Source Regest: Dagmar Culková- Alena Hrdá, Sbírka deskových listin 1351-1801, Inventáře SÚA 1960

1. květen 1378, Liběšice Trhová smlouva vyšehradského probošta Jana z Dubé týkající se prodeje tří vesnic na Podbořansku. Source Regest: Dagmar Culková- Alena Hrdá, Sbírka deskových listin 1351-1801, Inventáře SÚA 1960

. říjen 1750, Vídeň Marie Terezie osvobozuje koleje a domy tovaryšstva Ježíšova od hospitality a ustanovuje, že nesmí býti bez povolení přetiskovány knihy vydané jezuity.

. říjen 1750, Vídeň Marie Terezie osvobozuje koleje a domy tovaryšstva Ježíšova od hospitality a ustanovuje, že nesmí býti bez povolení přetiskovány knihy vydané jezuity.

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422090816.jpg Listina Elišky Přemyslovny s přivěšenou pečetí  Pečeť volná, přivěšená, jednostranná, majestátní

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422090816.jpg Listina Elišky Přemyslovny s přivěšenou pečetí Pečeť volná, přivěšená, jednostranná, majestátní

The patent of Count Leopold Matthias von Lamberg, elevated to the rank of Holy Roman Prince, granted 1 November 1707.

The patent of Count Leopold Matthias von Lamberg, elevated to the rank of Holy Roman Prince, granted 1 November 1707.

7. květen 1633, Jičín Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu, povyšuje Adama Chrastavského do šlechtického stavu, uděluje mu přízvisku z Adlersfelsu a znak.

7. květen 1633, Jičín Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu, povyšuje Adama Chrastavského do šlechtického stavu, uděluje mu přízvisku z Adlersfelsu a znak.

24. červen 1636, Praha-dům Bořity z Martinic na Hradč. (Hradtschin) Jaroslav Bořita (Borzita) z Martinic (Martinicz) na Smečně (Smetschna), zemský hofmistr a místodržící v Království českém, 26.IX.1633 jmenovaný císařem Ferdinandem II. comes palatinus, povyšuje Hanuše Jiřího Stomu do šlechtického stavu s přídomkem ze Stamburgu a uděluje mu erb (vymalován uprostřed listiny).

24. červen 1636, Praha-dům Bořity z Martinic na Hradč. (Hradtschin) Jaroslav Bořita (Borzita) z Martinic (Martinicz) na Smečně (Smetschna), zemský hofmistr a místodržící v Království českém, 26.IX.1633 jmenovaný císařem Ferdinandem II. comes palatinus, povyšuje Hanuše Jiřího Stomu do šlechtického stavu s přídomkem ze Stamburgu a uděluje mu erb (vymalován uprostřed listiny).


Další nápady
Václav IV. bere v ochranu město Cheb, potvrzuje jeho privilegia a slibuje opět připojit odtržené statky.

Václav IV. bere v ochranu město Cheb, potvrzuje jeho privilegia a slibuje opět připojit odtržené statky.

1365, září 27, Vratislav Přeclav, biskup vratislavský, uděluje těm, kdo přispějí na obnovu farního kostela v Gieratowci (Gerhartdorf), který byl zničen požárem, 40 dní odpustek. Seal: 	1 pečeť zavěšená na pergamenovém proužku Material: pergamen

1365, září 27, Vratislav Přeclav, biskup vratislavský, uděluje těm, kdo přispějí na obnovu farního kostela v Gieratowci (Gerhartdorf), který byl zničen požárem, 40 dní odpustek. Seal: 1 pečeť zavěšená na pergamenovém proužku Material: pergamen

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422092907.jpg  Listina Františka Josefa I.  Pečeť přivěšená, v kovovém pouzdře

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422092907.jpg Listina Františka Josefa I. Pečeť přivěšená, v kovovém pouzdře

penwork initial

penwork initial

29. prosinec /14/86 Purkmistr a rada města Kadaně nejmenovanému městu1: upomínají, aby přiměli svého souseda, aby vrátil Partlovi Latherovi 4 zlaté, jak slíbil před purkmistrem, aby pak Partle mohl uhraditi dluh jejich sousedu Valdéři. Source Regest: BERÁNEK Karel-BERÁNKOVÁ Věra, Guberniální listiny (993) 1261-1937, Inventář SÚA, Praha 1975

29. prosinec /14/86 Purkmistr a rada města Kadaně nejmenovanému městu1: upomínají, aby přiměli svého souseda, aby vrátil Partlovi Latherovi 4 zlaté, jak slíbil před purkmistrem, aby pak Partle mohl uhraditi dluh jejich sousedu Valdéři. Source Regest: BERÁNEK Karel-BERÁNKOVÁ Věra, Guberniální listiny (993) 1261-1937, Inventář SÚA, Praha 1975

bullatica, littera Sancti Petr

bullatica, littera Sancti Petr

18. říjen 1631, hrad Pražský Čeští místodržící nařizují s ohledem na zvyšující se stav vojska zvláštní peněžitou a obilní sbírku.

18. říjen 1631, hrad Pražský Čeští místodržící nařizují s ohledem na zvyšující se stav vojska zvláštní peněžitou a obilní sbírku.

Graduál

Graduál

1358, leden 10., Praha Císar Karel IV. potvrzuje založení kláštera ve Skalici mindenským biskupem Detrichem a jeho nadání statky a vesnicemi Skalicí, Seal: Zlatá bula vydavatele privešena na žlutých šnurkách, prum. 6,4 cm; monogram Material: Pergamen Condition: Poškozeno hlodavci

1358, leden 10., Praha Císar Karel IV. potvrzuje založení kláštera ve Skalici mindenským biskupem Detrichem a jeho nadání statky a vesnicemi Skalicí, Seal: Zlatá bula vydavatele privešena na žlutých šnurkách, prum. 6,4 cm; monogram Material: Pergamen Condition: Poškozeno hlodavci

26. prosinec 1489 [Soud zemský menší] vydává na rozkaz krále Vladislava k relaci kancléře Jana z Šelnberka pod pečeťmi místokancléře Bohuslava z Řeháčova a místosudího Levy z Mašťova výpis z menšího kvaternu obligací z 10. dubna 1488

26. prosinec 1489 [Soud zemský menší] vydává na rozkaz krále Vladislava k relaci kancléře Jana z Šelnberka pod pečeťmi místokancléře Bohuslava z Řeháčova a místosudího Levy z Mašťova výpis z menšího kvaternu obligací z 10. dubna 1488

Pinterest
Hledat