20. prosinec 1659, Praha Veřejný notář Hoffman vidimuje výtah ze smlouvy, kterou uzavřel papež Urban VIII. s Ferdinandem II. o náhradu za církevní statky zcizené od dob Rudolfa II.

20. prosinec 1659, Praha Veřejný notář Hoffman vidimuje výtah ze smlouvy, kterou uzavřel papež Urban VIII. s Ferdinandem II. o náhradu za církevní statky zcizené od dob Rudolfa II.

Vladislav Jagellonský potvrzuje městu Volyni jeho privilegia a povoluje mu pečetiti zeleným voskem.

Vladislav Jagellonský potvrzuje městu Volyni jeho privilegia a povoluje mu pečetiti zeleným voskem.

. říjen 1750, Vídeň Marie Terezie osvobozuje koleje a domy tovaryšstva Ježíšova od hospitality a ustanovuje, že nesmí býti bez povolení přetiskovány knihy vydané jezuity.

. říjen 1750, Vídeň Marie Terezie osvobozuje koleje a domy tovaryšstva Ježíšova od hospitality a ustanovuje, že nesmí býti bez povolení přetiskovány knihy vydané jezuity.

The patent of Count Leopold Matthias von Lamberg, elevated to the rank of Holy Roman Prince, granted 1 November 1707.

The patent of Count Leopold Matthias von Lamberg, elevated to the rank of Holy Roman Prince, granted 1 November

Václav IV. bere v ochranu město Cheb, potvrzuje jeho privilegia a slibuje opět připojit odtržené statky.

Václav IV. bere v ochranu město Cheb, potvrzuje jeho privilegia a slibuje opět připojit odtržené statky.

27. únor 1673, Praha Bernard de Witte, převor maltézského řádu, vydává křestní listinu Baltazaru Augustinu Camelovi.

27. únor 1673, Praha Bernard de Witte, převor maltézského řádu, vydává křestní listinu Baltazaru Augustinu Camelovi.

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/UDZ-L/NA_UDZ-L_14670226_474_r01.jpg

http://images.monasterium.net/img/CZ-NA-I/UDZ-L/NA_UDZ-L_14670226_474_r01.jpg

1. květen 1378, Liběšice Trhová smlouva vyšehradského probošta Jana z Dubé týkající se prodeje tří vesnic na Podbořansku. Source Regest: Dagmar Culková- Alena Hrdá, Sbírka deskových listin 1351-1801, Inventáře SÚA 1960

1. květen 1378, Liběšice Trhová smlouva vyšehradského probošta Jana z Dubé týkající se prodeje tří vesnic na Podbořansku. Source Regest: Dagmar Culková- Alena Hrdá, Sbírka deskových listin 1351-1801, Inventáře SÚA 1960

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422090816.jpg Listina Elišky Přemyslovny s přivěšenou pečetí  Pečeť volná, přivěšená, jednostranná, majestátní

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422090816.jpg Listina Elišky Přemyslovny s přivěšenou pečetí Pečeť volná, přivěšená, jednostranná, majestátní

7. květen 1633, Jičín Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu, povyšuje Adama Chrastavského do šlechtického stavu, uděluje mu přízvisku z Adlersfelsu a znak.

7. květen 1633, Jičín Albrecht z Valdštejna, vévoda z Frýdlantu, povyšuje Adama Chrastavského do šlechtického stavu, uděluje mu přízvisku z Adlersfelsu a znak.

24. červen 1636, Praha-dům Bořity z Martinic na Hradč. (Hradtschin) Jaroslav Bořita (Borzita) z Martinic (Martinicz) na Smečně (Smetschna), zemský hofmistr a místodržící v Království českém, 26.IX.1633 jmenovaný císařem Ferdinandem II. comes palatinus, povyšuje Hanuše Jiřího Stomu do šlechtického stavu s přídomkem ze Stamburgu a uděluje mu erb (vymalován uprostřed listiny).

24. červen 1636, Praha-dům Bořity z Martinic na Hradč. (Hradtschin) Jaroslav Bořita (Borzita) z Martinic (Martinicz) na Smečně (Smetschna), zemský hofmistr a místodržící v Království českém, 26.IX.1633 jmenovaný císařem Ferdinandem II. comes palatinus, povyšuje Hanuše Jiřího Stomu do šlechtického stavu s přídomkem ze Stamburgu a uděluje mu erb (vymalován uprostřed listiny).

1365, září 27, Vratislav Přeclav, biskup vratislavský, uděluje těm, kdo přispějí na obnovu farního kostela v Gieratowci (Gerhartdorf), který byl zničen požárem, 40 dní odpustek. Seal: 	1 pečeť zavěšená na pergamenovém proužku Material: pergamen

1365, září 27, Vratislav Přeclav, biskup vratislavský, uděluje těm, kdo přispějí na obnovu farního kostela v Gieratowci (Gerhartdorf), který byl zničen požárem, 40 dní odpustek. Seal: 1 pečeť zavěšená na pergamenovém proužku Material: pergamen

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422092907.jpg  Listina Františka Josefa I.  Pečeť přivěšená, v kovovém pouzdře

http://www.paleografie.org/UK/img/gallery/110422092907.jpg Listina Františka Josefa I. Pečeť přivěšená, v kovovém pouzdře

Pinterest
Search