Vánoce 2015

4 Pins468 Followers
<p>V&aacute;nočn&iacute; anděl&iacute;čky jsme jednodu&scaron;e vytvořili z poskl&aacute;dan&eacute;ho pap&iacute;ru, hlavička a vl&aacute;sky jsou přilepeny tavnou pistol&iacute;.</p>\n - <p>V&aacute;nočn&iacute; anděl&iacute;čky jsme jednodu&scaron;e vytvořili z poskl&aacute;dan&eacute;ho pap&iacute;ru, hlavička a vl&aacute;sky jsou přilepeny tavnou pistol&iacute;.</p>\n ( DIY, Hobby, Crafts, Ho...

<p>V&aacute;nočn&iacute; anděl&iacute;čky jsme jednodu&scaron;e vytvořili z poskl&aacute;dan&eacute;ho pap&iacute;ru, hlavička a vl&aacute;sky jsou přilepeny tavnou pistol&iacute;.</p>\n - <p>V&aacute;nočn&iacute; anděl&iacute;čky jsme jednodu&scaron;e vytvořili z poskl&aacute;dan&eacute;ho pap&iacute;ru, hlavička a vl&aacute;sky jsou přilepeny tavnou pistol&iacute;.</p>\n ( DIY, Hobby, Crafts, Ho...

<p>Korpus jsme ozdoboli pomoc&iacute; př&iacute;rodnin a zelen&yacute;ch ozdob. V&scaron;e je přilepeno tavnou pistol&iacute;.</p>\n - <p>Korpus jsme ozdoboli pomoc&iacute; př&iacute;rodnin a zelen&yacute;ch ozdob. V&scaron;e je přilepeno tavnou pistol&iacute;.</p>\n ( DIY, Hobby, Crafts, Homemade, Handmade, Creative, Ideas)

<p>Korpus jsme ozdoboli pomoc&iacute; př&iacute;rodnin a zelen&yacute;ch ozdob. V&scaron;e je přilepeno tavnou pistol&iacute;.</p>\n - <p>Korpus jsme ozdoboli pomoc&iacute; př&iacute;rodnin a zelen&yacute;ch ozdob. V&scaron;e je přilepeno tavnou pistol&iacute;.</p>\n ( DIY, Hobby, Crafts, Homemade, Handmade, Creative, Ideas)

<p>Na Panu Marii a Svat&eacute;ho Josefa použijeme dvě velk&eacute; borovicov&eacute; &scaron;i&scaron;ky, na Jež&iacute;&scaron;ka pak jednu men&scaron;&iacute;. Pap&iacute;rov&eacute; hlavičky z hobby marketu jsou přilepeny tavnou pistol&iacute;, na doplněn&iacute; jsme použili plsť a sl&aacute;mu.&nbsp;</p>\n - <p>Na Panu Marii a Svat&eacute;ho Josefa použijeme dvě velk&eacute; borovicov&eacute; &amp...

<p>Na Panu Marii a Svat&eacute;ho Josefa použijeme dvě velk&eacute; borovicov&eacute; &scaron;i&scaron;ky, na Jež&iacute;&scaron;ka pak jednu men&scaron;&iacute;. Pap&iacute;rov&eacute; hlavičky z hobby marketu jsou přilepeny tavnou pistol&iacute;, na doplněn&iacute; jsme použili plsť a sl&aacute;mu.&nbsp;</p>\n - <p>Na Panu Marii a Svat&eacute;ho Josefa použijeme dvě velk&eacute; borovicov&eacute; &amp...

<p>Polystyrenov&yacute; korpus jsme oblepily krepov&yacute;m pap&iacute;rem, na něj se n&aacute;m pak snadněji přilepovali ozdoby pomoc&iacute; tavn&eacute; pistole.</p>\n - <p>Polystyrenov&yacute; korpus jsme oblepily krepov&yacute;m pap&iacute;rem, na něj se n&aacute;m pak snadněji přilepovali ozdoby pomoc&iacute; tavn&eacute; pistole.</p>\n ( DIY, Hobby, Crafts, Homemade, Handmade, Creative, Ideas)

<p>Polystyrenov&yacute; korpus jsme oblepily krepov&yacute;m pap&iacute;rem, na něj se n&aacute;m pak snadněji přilepovali ozdoby pomoc&iacute; tavn&eacute; pistole.</p>\n - <p>Polystyrenov&yacute; korpus jsme oblepily krepov&yacute;m pap&iacute;rem, na něj se n&aacute;m pak snadněji přilepovali ozdoby pomoc&iacute; tavn&eacute; pistole.</p>\n ( DIY, Hobby, Crafts, Homemade, Handmade, Creative, Ideas)

Pinterest
Search