Pinterest • Celosvětový katalog nápadů

vzdělávání SVP

9 Piny4 fanoušků

Katalog posuzování míry SVP - mentální postižení. 2012. Projekt inovace činností SPC.

pin 1

Test zrakového vnímání a Soubor pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání

Máte neklidné, nesoustředěné dítě? Metody práce s dětmi s LMD (ADHD,ADD)...

Autor: Nina Rutová, Mgr. Michaela Němcová, PhDr. Olga Doležalová Druhá sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé realizovat se svou třídou od prvňáčků po středoškoláky. Všechny činnosti vedou ke stejnému cíli: přiblížit dětem jinakost lidí se znevýhodněním různého charakteru. Mohou také velmi dobře posloužit při integrování žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu a jako podpora vytváření inkluzivního prostředí ve…

Autor: Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D., PhDr. Kateřina Stejskalová, Ph.D Tato sada metodických listů pro práci se třídou obsahuje zajímavé aktivity, které mohou učitelé realizovat se svou třídou od prvňáčků po středoškoláky. Všechny činnosti vedou ke stejnému cíli: přiblížit dětem jinakost lidí se znevýhodněním různého charakteru. Mohou také velmi dobře posloužit při integrování žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do třídního kolektivu a jako podpora vytváření inkluzivního prostředí ve…

Katalog posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb - zrakové postižení, 2012. Projekt Inovace činností SPC.

Katalog posuzování míry SVP - poruchy autistického spektra. 2012. Projekt Inovace činností SPC.

Katalog posuzování SVP - sluchové postižení. 2012. Projekt inovace činností SPC.

Katalog posuzování SVP - narušená komunikační schopnost. 2012. Projekt Inovace činností SPC.