Bršlice kozí noha-(Aepodium podagria) 	 kvete: červenec–září výška: 50–100 cm břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, ve světlých lesích, vlhkomilná, nesnášející přílišné zastínění invazní druh na čerstvě zkypřených půdách.

Picture of Ground-elder, Goutweed, Herb Gerard, Bishop’s Weed, Snow-in-the-Mountain (Aegopodium podagraria)

kmín kořenný Carum carvi 	 kvete: květen–červen (–červenec) výška: 30–80(–100) cm louky, pastviny a jiná travnatá místa pěstován na polích jako koření a léčivka

kmín kořenný Carum carvi kvete: květen–červen (–červenec) výška: 30–80(–100) cm louky, pastviny a jiná travnatá místa pěstován na polích jako koření a léčivka

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

mrkev obecná Daucus carota	 kvete: červen–srpen výška: (5–)20–70(–150) cm sušší louky a trávníky, příkopy, podé komunikací, rumiště a jiná místa s nezapojenou vegetací

mrkev obecná Daucus carota kvete: červen–srpen výška: (5–)20–70(–150) cm sušší louky a trávníky, příkopy, podé komunikací, rumiště a jiná místa s nezapojenou vegetací

miřík vonný Eryngium campestre 	 kvete: červenec–srpen výška:30–60(–80) cm slunné stráně a pastviny, okraje cest, náspy komunikací, většinou na vápenci patří k stepním běžcům, semena jsou rozšiřována větrem, ve Středozemí roste máčka fialová (Eryngium amethystinum L.)

miřík vonný Eryngium campestre kvete: červenec–srpen výška:30–60(–80) cm slunné stráně a pastviny, okraje cest, náspy komunikací, většinou na vápenci patří k stepním běžcům, semena jsou rozšiřována větrem, ve Středozemí roste máčka fialová (Eryngium amethystinum L.)

krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum 	 kvete: květen–srpen výška:50–150 cm ve vyšších polohách vlhké občas i zaplavované louky, vlhké příkopy, lužní lesy, břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, vlhkomilná, snášející jak přistínění, tak plné oslunění

krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum kvete: květen–srpen výška:50–150 cm ve vyšších polohách vlhké občas i zaplavované louky, vlhké příkopy, lužní lesy, břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, vlhkomilná, snášející jak přistínění, tak plné oslunění

jarva žilnatá Cnidium dubium 	 kvete:červenec–září výška: 30–80(–100) cm vlhké, zaplavované louky, světlé doubravy, bažinné olšiny, némě často prameniště

jarva žilnatá Cnidium dubium kvete:červenec–září výška: 30–80(–100) cm vlhké, zaplavované louky, světlé doubravy, bažinné olšiny, némě často prameniště

čechřice vonná Myrrhis odorata kvete: květen–červenec výška: 60–120 cm většinou horské a podhorské louky, vlhké okraje pastvin a cest, břehy potoků a vlhké příkopy aromatická rostlina vonící po anýzu list

čechřice vonná Myrrhis odorata kvete: květen–červenec výška: 60–120 cm většinou horské a podhorské louky, vlhké okraje pastvin a cest, břehy potoků a vlhké příkopy aromatická rostlina vonící po anýzu list

hvězdnatec zubatý Hacquetia epipactis kvete: (březen–)duben–květen výška: (10–)20–25(–30) cm listnaté lesy, především dubohabřiny a květnaté bučiny, kvete před olistěním stromů, před výrazným zastíněním řazen k druhům vyžadujícím pozornost

hvězdnatec zubatý Hacquetia epipactis kvete: (březen–)duben–květen výška: (10–)20–25(–30) cm listnaté lesy, především dubohabřiny a květnaté bučiny, kvete před olistěním stromů, před výrazným zastíněním řazen k druhům vyžadujícím pozornost

Pinterest
Search