herbář-čeleď miříkovité(Apiaceae)

10 Piny3 fanoušků
Bršlice kozí noha-(Aepodium podagria) 	 kvete: červenec–září výška: 50–100 cm břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, ve světlých lesích, vlhkomilná, nesnášející přílišné zastínění invazní druh na čerstvě zkypřených půdách.

Bršlice kozí noha-(Aepodium podagria) kvete: červenec–září výška: 50–100 cm břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, ve světlých lesích, vlhkomilná, nesnášející přílišné zastínění invazní druh na čerstvě zkypřených půdách.

kmín kořenný Carum carvi 	 kvete: květen–červen (–červenec) výška: 30–80(–100) cm louky, pastviny a jiná travnatá místa pěstován na polích jako koření a léčivka

kmín kořenný Carum carvi kvete: květen–červen (–červenec) výška: 30–80(–100) cm louky, pastviny a jiná travnatá místa pěstován na polích jako koření a léčivka

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

andělika lékařská - děhel lékařský Angelika archangelica kvete: červen–červenec (–srpen) výška:90–200(–250) cm horské nivy, břehy potoků ařek, vlhké příkopy pěstována v zahradách i na polích, významná léčivka, pěstována již v klášterních zahradách,větší množství drogy může způsobit ochromení nervového systému

mrkev obecná Daucus carota	 kvete: červen–srpen výška: (5–)20–70(–150) cm sušší louky a trávníky, příkopy, podé komunikací, rumiště a jiná místa s nezapojenou vegetací

mrkev obecná Daucus carota kvete: červen–srpen výška: (5–)20–70(–150) cm sušší louky a trávníky, příkopy, podé komunikací, rumiště a jiná místa s nezapojenou vegetací

miřík vonný Eryngium campestre 	 kvete: červenec–srpen výška:30–60(–80) cm slunné stráně a pastviny, okraje cest, náspy komunikací, většinou na vápenci patří k stepním běžcům, semena jsou rozšiřována větrem, ve Středozemí roste máčka fialová (Eryngium amethystinum L.)

miřík vonný Eryngium campestre kvete: červenec–srpen výška:30–60(–80) cm slunné stráně a pastviny, okraje cest, náspy komunikací, většinou na vápenci patří k stepním běžcům, semena jsou rozšiřována větrem, ve Středozemí roste máčka fialová (Eryngium amethystinum L.)

krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum 	 kvete: květen–srpen výška:50–150 cm ve vyšších polohách vlhké občas i zaplavované louky, vlhké příkopy, lužní lesy, břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, vlhkomilná, snášející jak přistínění, tak plné oslunění

krabilice chlupatá Chaerophyllum hirsutum kvete: květen–srpen výška:50–150 cm ve vyšších polohách vlhké občas i zaplavované louky, vlhké příkopy, lužní lesy, břehy toků, rybníků, světlé vlhké lesy, křoviny, paseky, vlhkomilná, snášející jak přistínění, tak plné oslunění

jarva žilnatá Cnidium dubium 	 kvete:červenec–září výška: 30–80(–100) cm vlhké, zaplavované louky, světlé doubravy, bažinné olšiny, némě často prameniště

jarva žilnatá Cnidium dubium kvete:červenec–září výška: 30–80(–100) cm vlhké, zaplavované louky, světlé doubravy, bažinné olšiny, némě často prameniště

čechřice vonná Myrrhis odorata kvete: květen–červenec výška: 60–120 cm většinou horské a podhorské louky, vlhké okraje pastvin a cest, břehy potoků a vlhké příkopy aromatická rostlina vonící po anýzu list

čechřice vonná Myrrhis odorata kvete: květen–červenec výška: 60–120 cm většinou horské a podhorské louky, vlhké okraje pastvin a cest, břehy potoků a vlhké příkopy aromatická rostlina vonící po anýzu list

hvězdnatec zubatý Hacquetia epipactis kvete: (březen–)duben–květen výška: (10–)20–25(–30) cm listnaté lesy, především dubohabřiny a květnaté bučiny, kvete před olistěním stromů, před výrazným zastíněním řazen k druhům vyžadujícím pozornost

hvězdnatec zubatý Hacquetia epipactis kvete: (březen–)duben–květen výška: (10–)20–25(–30) cm listnaté lesy, především dubohabřiny a květnaté bučiny, kvete před olistěním stromů, před výrazným zastíněním řazen k druhům vyžadujícím pozornost


Další nápady
hladýš širolistý

hladýš širolistý

kerblík lesní

kerblík lesní

jarmanka větší

jarmanka větší

koprník štětinolistý

koprník štětinolistý

děhel lesní

děhel lesní

bršlice kozí noha

bršlice kozí noha

kerblík lesklý

kerblík lesklý

čechřice vonná

čechřice vonná

Description botanique

Description botanique

Die Blume des Jahres 2016 ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch lecker und gesund. Sie hilft bei Magnesiummangel, löst Schleim und kann sogar gegen Kopfschmerzen wirken.

Echte Schlüsselblume

Die Blume des Jahres 2016 ist nicht nur schön anzuschauen, sondern auch lecker und gesund. Sie hilft bei Magnesiummangel, löst Schleim und kann sogar gegen Kopfschmerzen wirken.

Pinterest
Hledat