ภาพถ่ายในช่วง รัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๕ แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนประเทศของเราทัดเทียมนานาอารยะประเทศขนาดไหน!!!

ภาพถ่ายในช่วง รัชกาลที่ ๔ - รัชกาลที่ ๕ แสดงให้เห็นว่าสมัยก่อนประเทศของเราทัดเทียมนานาอารยะประเทศขนาดไหน!!!

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

those who give will receive...

Some ideals brought in by globalization conflict with the ideals of Buddhism, Thailand's main religion. Buddhism preaches to eliminate greed and hate.

หลวงปู่เสาร์สอนไว้...ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติไป?!!

หลวงปู่เสาร์สอนไว้...ต้องปฏิบัติอย่างไรให้ได้เกิดเป็นมนุษย์ทุกชาติไป?!!

พุทธทาสไม่มีวันตาย

พุทธทาสไม่มีวันตาย

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.jpg

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต.jpg

หลวงปู่ขาว

หลวงปู่ขาว

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาป๋อง เชียงใหม่

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาป๋อง เชียงใหม่

หลวงปู่ฝั่น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร

หลวงปู่ฝั่น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร

Pinterest
Search