SDG Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

SDG Vymýcení hladu, zlepšení výživy a udržitelné zemědělství

SDG Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen

SDG Jaký ekonomický růst je cestou k udržitelnému rozvoji?

SDG Digitalizace, industrializace a inovace: Cíl udržitelného rozvoje

SDG Snížit nerovnost uvnitř zemí a mezi nimi

SDG Vytvořit inkluzivní, bezpečná, odolná a udržitelná města a obce

SDG Zajistit udržitelnou spotřebu a výrobu

SDG Přijmout bezodkladná opatření pro boj se změnou klimatu a jejími dopady

Pinterest
Search