Cíle udržitelného rozvoje

18 Pins0 Followers

SDG Vymýtit chudobu ve všech jejích formách všude na světě

SDG Vymýcení hladu, zlepšení výživy a udržitelné zemědělství

SDG Dosáhnout genderové rovnosti a posílit postavení žen

SDG Jaký ekonomický růst je cestou k udržitelnému rozvoji?

SDG Digitalizace, industrializace a inovace: Cíl udržitelného rozvoje

Pinterest
Search