Nghiêm Tống

Nghiêm Tống

www.facebook.com/profile.php?id=100014251112315
Chào (`・ω・´)Ta là siu nhơn đỏ đây(`・ω・´) (`・ω・´) đùa vậy thôi mọi người add face với tôi ha link :https://www.facebook.com/macnghiem.tong.3
Nghiêm Tống
More ideas from Nghiêm

Sehun, Hand Reference, Hands, Photoshoot

"Houjuu Nue"

"Houjuu Nue"

Các cậu đang chật vật tìm ảnh cho nhân vật trong truyện của mình? Hay… #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

Các cậu đang chật vật tìm ảnh cho nhân vật trong truyện của mình? Hay… #ngẫunhiên # Ngẫu nhiên # amreading # books # wattpad

Фотографии на стене сообщества – 1 260 фотографий

"Your hands intrigue me." Halloween froze, fiery gaze snapping upwards from her crouch on the floor. No human being has veins like that.

Kaneki

Hi, Britney! We found new Tokyo Ghoul and Attack On Titan Pins and boards for you!