Josefin Gustafsson    Shams Ben Mannana  (Bottom 2)    Pamela Olivera  (Eliminated)

Josefin Gustafsson Shams Ben Mannana (Bottom 2) Pamela Olivera (Eliminated)

Josefin Gustafsson    Shams Ben Mannana  (Bottom 2)    Pamela Olivera  (Eliminated)

Josefin Gustafsson Shams Ben Mannana (Bottom 2) Pamela Olivera (Eliminated)

shams.jpg (620×930)

shams.jpg (620×930)

josefin.jpg (620×930)

josefin.jpg (620×930)

coco1.jpg (500×154)

coco1.jpg (500×154)

coco.jpg (500×310)

coco.jpg (500×310)

Leonie.jpg (1600×1137)

Leonie.jpg (1600×1137)

Pamela Olivera    Shams Ben Mannana    Josefin Gustafsson  (Bottom 2)    Malin Ekholm  (Eliminated)

Pamela Olivera Shams Ben Mannana Josefin Gustafsson (Bottom 2) Malin Ekholm (Eliminated)

Pinterest
Hledat