Pinterest

Obojživelníci

Jsou skupinou živořichů žijící ve vodě a na souši.Jejich larvy jsou pulci,dýchají žábrami,v dutině ústní mají jazyk,páteř složenou z obratlů na ni se připojuje kostra končetin a lebka.
Kuňka žlutobřichá

Kuňka žlutobřichá

Ropucha krátkonohá

Ropucha krátkonohá

Ropucha obecná

Ropucha obecná

Skokan zelený

Skokan zelený

Skokan ostronosý

Skokan ostronosý

Skokan krátkonohý

Skokan krátkonohý

Čolek dunajský

Čolek dunajský

Blatnice skvrnitá

Blatnice skvrnitá

Kuňka obecná

Kuňka obecná

Rosnička zelená

Rosnička zelená

Ropucha zelená

Ropucha zelená

Skokan hnědý

Skokan hnědý

Mlok skvrnitý

Mlok skvrnitý

Čolek obecný

Čolek obecný