Pinterest
Svatý Václav - nové pracovní listy pro děti -

Svatý Václav - nové pracovní listy pro děti -

Panovníci českých zemí (4. třída) | Bomerová

Panovníci českých zemí (4. třída) | Bomerová

Karel IV

Before the arrival of the Slavs in the century this area was inhabited by…

Václav II.

, král český a polský

Václav I.

Václav I.

Marie Terezie

Marie Terezie

Josef II.

Josef II.

Ladislav Pohrobek

Ladislav Pohrobek, zvaný Holec, král český a uherský a vévoda rakouský

Luštěnky | Výtvory 4. třída

Do výuky pro ZŠ

Karel IV. (1316 - 1378) byl jedenáctý český král a císař Svaté říše římské…

- byl jedenáctý český král a císař Svaté říše římské…

Jiří z Poděbrad

Jiří z Poděbrad