Minato Namikaze "Raikosekka" (★6) | Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing Wikia | Fandom Naruto Minato, Naruto And Sasuke, Naruto Shippuden Sasuke, Naruto, Naruto Shippuden, Minato, Naruto And Sasuke Wallpaper, Naruto Uzumaki Hokage, Naruto Uzumaki Shippuden