When autocomplete results are available use up and down arrows to review and enter to select. Touch device users, explore by touch or with swipe gestures.
Rozhodčí nález je rozhodnutí vydávané rozhodcem. Rozhodčím nálezem se v rozhodčím řízení rozhoduje o věci samé (tedy nikoliv o otázkách procesních či organizačních, ale o předmětu sporu). Rozhodčí řízení končí momentem, kdy rozhodčí nález nabude právní moci. 🧩Nález obsahu výrok, ve kterém jsou autoritativně stanoveny práva a povinnosti jednotlivých stran sporu (např. povinnost jedné strany uhradit druhé straně dlužnou částku, a to včetně úroků z prodlení a nákladů vynaložených na řízení). Keep Calm Artwork, Movie Posters, Film Poster, Billboard, Film Posters
Save
Article from
arbitrea.cz

⚖️Rozhodčí nález⚖️

Rozhodčí nález je rozhodnutí vydávané rozhodcem. Rozhodčím nálezem se v rozhodčím řízení rozhoduje o věci samé (tedy nikoliv o otázkách procesních či organizačních, ale o předmě... 
More

Comments

More like this