an instruction for how to use a camera in the classroom, with instructions and examples
Save
postplanner.com

What to Post on Instagram: 30 Ideas & Examples

Vô tình thấy cái này trên wall của chị Volk và muốn thử. Khả năng rất cao là 1 ngày nào đó mình sẽ quên không chụp. Nhưng mà vẫn phải thử
camkhong
Cam Khong
141 followers

5 Comments