Výsledek obrázku pro pravidla chování ve škole

Výsledek obrázku pro pravidla chování ve škole

Co zvládnout

Co zvládnout

Blogy - Všichni

Blogy - Všichni

desatero pro prvňáčky - Hledat Googlem:

desatero pro prvňáčky - Hledat Googlem:

Pro Šíšu: Autismus

Pro Šíšu: Autismus

Katalog posuzování míry SVP - mentální postižení. 2012. Projekt inovace činností SPC.

Katalog posuzování míry SVP - mentální postižení. 2012. Projekt inovace činností SPC.

sebehodnocení - Manuíl

sebehodnocení - Manuíl

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

Kateřina Fořtová, 2013 Obsahuje kapitoly: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (legislativní rámec), Obecná doporučení pro pedagogy pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, Třístupňový model péče o žáky, Tvorba individuálního vzdělávacího plánu, Specifické vývojové poruchy učení a chování, Poruchy autistického spektra, Nadané děti, Jak pracovat s třídním kolektivem, Komunikace s rodiči (dětí se speciálními vzdělávacími potřebami).

Výsledek obrázku pro pravidla chování ve škole

Výsledek obrázku pro pravidla chování ve škole

Špetka webové inspirace pro práci s předškoláky

Špetka webové inspirace pro práci s předškoláky

Pinterest
Hledat