Explore Alexandra Cabot, Blur Photography, and more!

Explore related topics

dancing 'round // photography // aesthetic // spinning // blur // in action

eartheld: “ baii-leaf: “ life is good ” these r the cutest things i ever seen run me tf over !!! ”

eartheld: “ baii-leaf: “ life is good ” these r the cutest things i ever seen run me tf over !

sunny side up

yellow tee "I discovered windows one afternoon and after that, nothing was ever the same.

Cortito y al pie. Conocen el juego de miradas a la perfección, solo ellos dos pueden jugarlo de esa manera. Es parte del plan maestro. Llega, saluda desinteresadamente, y mira. Entonces finge no es…

miraba

Now I’ve grown up into a full-fledged liar. And loneliness says let us go through this again together, you and I. — Mary Ruefle, from “At the Nipple,” The Adamant

purifiant

purifiant

Eliza's was P!atD  Angelica's was FATM  and Peggy's had to have been Coldplay-

Eliza's was P!atD Angelica's was FATM and Peggy's had to have been Coldplay-

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

…I thought that pain meant I was not loved. - Louise Glück, from First Memory

pinterest | @avyliz | avy

dancing 'round // photography // aesthetic // spinning // blur // in action

Pinterest
Search