100% Jumbo Braid Kanekalon KAF6 BraidOrDie - Kanekalon-STORE.cz Plaits, Kanekalon, Braid, Jumbo, Jumbo Braids, Braids, Royal, Royal Blue, Store