Explore Fungi, Searching, and more!

Ploník- •Lodyhy jsou až 50 cm dlouhé •Lístky jsou cca 12 mm dlouhé s vícevrstevnou čepelí  •za vlhka jsou lístky odstáté a za sucha vzpřímené •tobolka vyrůstá na dlouhém načervenalém štětu a je obvykle hranatá

Ploník- •Lodyhy jsou až 50 cm dlouhé •Lístky jsou cca 12 mm dlouhé s vícevrstevnou čepelí •za vlhka jsou lístky odstáté a za sucha vzpřímené •tobolka vyrůstá na dlouhém načervenalém štětu a je obvykle hranatá

ROHOZUB NACHOVÝ! Patří mezi plevelné mechy rozšířené hlavně u lidských sídlišť.

ROHOZUB NACHOVÝ! Patří mezi plevelné mechy rozšířené hlavně u lidských sídlišť.

Dicranoweisia cirrata - křídlečka zprohýbaná

Dicranoweisia cirrata - křídlečka zprohýbaná

Hookeria lucens - kápuška skvělá

Hookeria lucens - kápuška skvělá

Bryum capillare - prutník chluponosný

Bryum capillare - prutník chluponosný

Sphagnopsida/ RAŠELNÍK ! Zástupci tohoto rodu mohou ve svých buňkách pojmout velké množství vody.

Sphagnopsida/ RAŠELNÍK ! Zástupci tohoto rodu mohou ve svých buňkách pojmout velké množství vody.

Ptilium crista-castrensis - pérovec hřebenitý

Ptilium crista-castrensis - pérovec hřebenitý

Journal of #Bryology exists to promote the scientific study of #bryophytes (mosses, peat-mosses, liverworts and hornworts) and to foster understanding of the wider aspects of bryology, such as the role of bryophytes in human affairs, and the lives of notable #bryologists.

Journal of exists to promote the scientific study of (mosses, peat-mosses, liverworts and hornworts) and to foster understanding of the wider aspects of bryology, such as the role of bryophytes in human affairs, and the lives of notable

Mushrooms and Fairy moss

Mushrooms and Fairy moss

vršatka Taylorova (MYLIA TAYLORII) V ČR se vyskytuje na Šumavě, v Jizerských horách, Krkonoších... hojně na pískovcových skalách, v pískovcových oblastech roste hojně i na tlejícím dřevě. Tvoří mohutné, rozlehlé, často vyduté porosty zeleně až karmínově červeně. Lodyhy 3–10 cm dlouhé. Tobolka krátce vejčitá.  Díky své velikosti v terénu snadno poznatelný druh.

vršatka Taylorova (MYLIA TAYLORII) V ČR se vyskytuje na Šumavě, v Jizerských horách, Krkonoších... hojně na pískovcových skalách, v pískovcových oblastech roste hojně i na tlejícím dřevě. Tvoří mohutné, rozlehlé, často vyduté porosty zeleně až karmínově červeně. Lodyhy 3–10 cm dlouhé. Tobolka krátce vejčitá. Díky své velikosti v terénu snadno poznatelný druh.

Hypnum cupressiforme - rokyt cypřišovitý. Rokyt cypřišovitý je zelený až žlutohnědý mech, který tvoří souvislé, husté koberce. Charakteristický je lesk těchto koberců a jejich snadná stažitelnost z podkladu. Lodyžka je zpravidla přerušovaně zpeřeně větvená, 3 - 10 cm dlouhá. Výhonky jsou cypřišovité, copánkovité či ploše olistěné.

velmi rozšířený a mnohotvárný mech.

Philonotis calcarea - vlahovka vápnomilná

Philonotis calcarea - vlahovka vápnomilná

dicranum scoparium | Description Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg

dicranum scoparium | Description Dicranum scoparium 2005.11.13 12.32.51-pb130023.jpg

Pinterest
Search