More ideas from Daniel
Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được. Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.

Khẩu nghiệp là một trong những nghiệp nặng nề nhất mà một người có thể tạo ra. Vết thương bạn gây ra trên thân thể người khác còn có ngày lành nhưng vết thương gây ra bởi lời nói thì chẳng biết ngày nào mới lành lại được. Vì vậy hãy cẩn trọng với lời nói của mình, đừng gây ra thị phi vì vô ý thức, cũng đừng trách móc người khác chỉ vì lỗi lầm của họ bởi: “Every saint has a past, every sinner has a future”, nghĩa là “Vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội đồ nào cũng có một tương lai”.

Asian Tattoos, Sweet Tattoos, Japan Tattoo, Japanese Tattoo Art, Oriental Tattoo, Body Tattoos, Tatoos, Awesome Tattoos, Tattoo Designs, Dragon Tattoos, Tattoos Pics, Tattoo Inspiration, Back Piece Tattoo, Japanese Tattoos, Geishas, Ideas For Tattoos, Tattooed Man, Infinity Art, Tattoos For Men, Temple, Tattoo For Man, Tattoo Ideas, Gothic Tattoo, Tattoo Japanese, Cars, Nice Tattoos, Design Tattoos, Gorgeous Tattoos, Tattoos, Incredible Tattoos

Grace Tattoos, Yakuza Tattoo, Mens Tattoos, Body Tattoos, Japanese Tattoo Art, Clock Tattoos, Art Tattoos, Tatoos, Japan Tattoo, Tattoos, Japan Style, Tattoo Japanese, Funny Stuff, Tattoo Art, Watch Tattoos, Tattoos For Men, Men Tattoos, Artistic Tattoos

Grace Tattoos, Yakuza Tattoo, Mens Tattoos, Body Tattoos, Japanese Tattoo Art, Clock Tattoos, Art Tattoos, Tatoos, Japan Tattoo, Tattoos, Japan Style, Tattoo Japanese, Funny Stuff, Tattoo Art, Watch Tattoos, Tattoos For Men, Men Tattoos, Artistic Tattoos

Grace Tattoos, Yakuza Tattoo, Mens Tattoos, Body Tattoos, Japanese Tattoo Art, Clock Tattoos, Art Tattoos, Tatoos, Japan Tattoo, Tattoos, Japan Style, Tattoo Japanese, Funny Stuff, Tattoo Art, Watch Tattoos, Tattoos For Men, Men Tattoos, Artistic Tattoos