Vaclav bostik

Malíř a grafik Václav Boštík je představitel lyrického proudu české poválečné abstrakce. Soustřeďoval se na archaické kultury a staré evropské umění, ve kterých viděl alternativu k rozdrobenosti moderní civilizace. Spěl k malbě, ve které se vyhýbal „popisné služebnosti, expresivní deformaci a subjektivnímu zneužití“ a postupně se omezil na „objektivní“ barevné plochy, základní geometrické tvary a shluky bodů v jednoduchých geometrických vztazích (Vlnění, 1967; Zakřivení, 1970).
Untitled (+ another; 2 works) by Vaclav Bostik

Untitled (+ another; 2 works) by Vaclav Bostik

Genesis 1, 20 by Vaclav Bostik

Genesis 1, 20 by Vaclav Bostik

Žlutý čtverec Václav Bostik

Žlutý čtverec Václav Bostik

vaclav bostik

vaclav bostik

vaclav bostik

vaclav bostik

vaclav bostik

vaclav bostik

Vaclav bostik

Vaclav bostik

Pinterest
Hledat