Podstatná jména

74 Pins
 · Last updated 5mo
the words in different languages are shown
pádové otázky
the words dolpin iv nebo yy are in different languages
Tvrdé a měkké souhlásky 3 worksheet
the ten words in different languages that are used to spell out what they're talking
a table with different types of words and numbers on it, including the word slovni druhy
Slovní druhy - přehled
Vyjmenovaná slova - přehled: Slovní druhy - přehled
the words are written in different languages and have pictures of people standing on top of them
Shoda přísudku s podmětem
the poster shows different numbers and symbols for children's learning materials, including cookies
<p>Chceš porozumět zlomkům? Naučit se desetinná čísla? Víš, kolik zaplatíš, když dostaneš slevu 50 %? Chtěl by ses dozvědět, co se za těmito tajemnými slovy a čísly skrývá? Poznej, proč se lidem hodí vyjadřovat části čísel nejrůznějšími způsoby; nauč se zlomky porovnávat; pochop, jak lze ze zlomku vytvořit desetinné číslo a z desetinného čísla procento. Na bohatě ilustrovaných stránkách, na tebe čeká matematické dobrodružství plné hravých příkladů.</p>
the words in different languages are arranged on each side of an image, and there is also
vzory podstatných jmen
an english language poster with roses on it
vzory podstatných jmen
the detailed map of germany with all its major cities and towns, outlined in black
čr Kraje Mapa
MAPA: čr Kraje Mapa
the text is written in black and white on a piece of paper with writing underneath it
Vyjmenovaná slova P worksheet