rozvoj dítěte

Collection by Petra Bartoňová

8 
Pins
Co zvládnout Nursery School, Montessori, Kindergarten, Preschool, Parenting, Classroom, Activities, How To Plan, Education

Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do školky - Základní škola a Mateřská škola Přídolí

Co by mělo dítě zvládnout, než nastoupí do školky

diagnostika předškoláka - Hledat Googlem Logos, Logo

diagnostika předškoláka - Hledat Googlem

Přední strana obálky Logos, Logo

Diagnostika d�t�te p�ed�koln�ho v�ku

Publikace Diagnostika d�t�te p�ed�koln�ho v�ku je zam��ena na sledov�n� a rozvoj n�sleduj�c�ch oblast�: - motoriky, grafomotoriky - zrakov�ho vn�m�n� - sluchov�ho vn�m�n� - vn�m�n� prostoru - vn�m�n� �asu - z�kladn�ch matematick�ch p�edstav - my�len� a �e�i - soci�ln�ch dovednost� - sebeobsluhy (samostatnosti) - hry Publikace Diagnostika d�t�te p�ed�koln�ho v�ku se orientuje na populaci p�ed�koln�ch d�t�. �ten��i jist� budou rodi�e – jsou prvn�mi u�iteli s nezastupitelnou �lohou pro…