Dubanci

My creatures made from acorns. For more images and information visit http://dubanci.com
1.1k Pins
 · Last updated 16h
Curated by
Jóóó, moře! Snad z toho samou radostí a vlhkostí nevyklíčí! :)

Yeah, the sea! I hope it doesn't sprout out of all that joy and wetness! :)
Home - Acorn Elves
Jóóó, moře! Snad z toho samou radostí a vlhkostí nevyklíčí! :) Yeah, the sea! I hope it doesn't sprout out of all that joy and wetness! :)
two toy figurines are standing on the beach
Home - Acorn Elves
Dubánek v létě také rád surfuje na moři, nejraději to má v Itálii... Acorn elf also likes to surf at sea in summer, his favourite place is Italy...
Loni touto dobou jsem fotil dubánka na výletě v Rakousku, poblíž jezera Gosauseen. To jsem zvědav, kam se vydá letos.

Last year at this time I photographed an Acorn elf on a trip in Austria, near Lake Gosauseen. I wonder where it will go this year. Fruit, Grapes, Quick Saves
Home - Acorn Elves
Loni touto dobou jsem fotil dubánka na výletě v Rakousku, poblíž jezera Gosauseen. To jsem zvědav, kam se vydá letos. Last year at this time I photographed an Acorn elf on a trip in Austria, near Lake Gosauseen. I wonder where it will go this year.
a toy monkey holding a surfboard and dandelions
Home - Acorn Elves
...no vždyť jsem to říkal, dubánek si vždy poradí a pokaždé najde řešení. ...well, I told you, Acorn elf always copes and always finds a solution.
a figurine sitting on top of a rock next to blueberries and nuts
Home - Acorn Elves
To jsem zvědav, jestli bude mít letos dubánek s čím posilovat... ale on si určitě poradí. I wonder if he'll have something to work out with this year... but I'm sure he'll be fine.
some green leaves and nuts on a tree
Home - Acorn Elves
Tak zatímco ovoce na jaře hodně pomrzlo a neurodilo se, tak žaludy vypadají slibně. I nějakého tohu dubánka jsem na dubu zahlédl. Zralí budou až na podzim :) So while the fruit froze and failed to produce much in the spring, the acorns look promising. I even spotted some of those Acorn elves. They won't be ripe until fall :)
a small figurine sitting on top of a moss covered log in the woods
Home - Acorn Elves
Borůvek letos tedy moc není, já zatím ochutnal jen jednu. A co vy? There are not many blueberries this year, I have tasted only one so far. How about yours?
a white cat laying on its back on a gray couch with it's eyes closed
Home - Acorn Elves
A takhle dopadl včerejší skok. Pěknej placák! And that's how yesterday's jump went. He landed in the soft!
a white cat laying on top of a couch next to a figurine toy
Home - Acorn Elves
Dubánci nemají moc rádi vodu, bojí se, že by mohli po namočení vyklíčit. Tak místo skákání do bazenu skáčkou... The Acorn elves don't like water very much, they are afraid that they might sprout when they get wet. So instead of jumping into the pool, they jump...
a spider web is attached to a tree
Home - Acorn Elves
Jsem slyšel, že se teď při čundrování více spí v hamakách než ve stanu - jsou prý lehčí a líp se sbalí. Tak jsem zvědav, jestli tuhle hamaku dokáže dubánek zabalit a znovu použít :) I've heard that more people sleep in hammocks than in tents when they go camping - they are supposedly lighter and easier to pack. So I wonder if this hammock can be packed up and reused :)
a small toy house sitting on top of a lush green forest covered in leaves and grass
Home - Acorn Elves
Už jste letos spali ve stanu? Have you slept in a tent yet this year?
Dnes je Světový den polibku, tak na co čekáte?!

Today is World Kiss Day, so what are you waiting for?! World Kiss Day, Kiss Day
Home - Acorn Elves
Dnes je Světový den polibku, tak na co čekáte?! Today is World Kiss Day, so what are you waiting for?!
two figurines laying in the grass surrounded by mushrooms
Home - Acorn Elves
Dubánci vám přejí krásný prodloužený víkend plný pohody! The Acorn elves wish you a wonderful long weekend full of well-being!
a group of mushrooms that are in the grass
https://acornelves.com
Tak co, rostou? Našli jste? A nebo ty houby před vámi dubánci schovali a zamaskovali? So, are they growing? Did you find it? Or did the Acorn elves hide the mushrooms from you and disguise them?
a small lizard laying on top of yellow flowers
Home - Acorn Elves
Tak co máte v plánu o prázdninách kromě lenošení? So what do you have planned for the holidays besides lazing around?