Nadezhda Tsech

Nadezhda Tsech

Prague / I'am a graphic designer. I make digital magazines. My blog about digital publishing www.magpla.net
Nadezhda Tsech
Další nápady od uživatele Nadezhda