Nikola Balaš
Další nápady od uživatele Nikola
Orwellův newspeak jako příklad toho, jak může moc souviset s jazykem.

Orwellův newspeak jako příklad toho, jak může moc souviset s jazykem.

Moc a jazyk. Jak jsou v našem jazyce a v naší řeči zakotveny mocenské vztahy.

Moc a jazyk. Jak jsou v našem jazyce a v naší řeči zakotveny mocenské vztahy.

Moc: Jak A může donutit B udělat něco, co by B jinak vůbec neudělal?

Moc: Jak A může donutit B udělat něco, co by B jinak vůbec neudělal?

Steven Lukes (*1941) a jeho klasifikace analýz moci na jednodimenzionální, dvojdimenzionální a trojdimenzionální přístup.

Steven Lukes (*1941) a jeho klasifikace analýz moci na jednodimenzionální, dvojdimenzionální a trojdimenzionální přístup.

Abner Cohen (1921-2001) a jeho dvojdimenzionální člověk. Podle Cohena nelze náboženství redukovat na moc. Mocenská sféra a sféra náboženství představují odlišné, byť ne nezávislé, roviny.

Abner Cohen (1921-2001) a jeho dvojdimenzionální člověk. Podle Cohena nelze náboženství redukovat na moc. Mocenská sféra a sféra náboženství představují odlišné, byť ne nezávislé, roviny.

Talal Asad (*1931) o náboženství pod vlivem Foucaulta: „Můj argument spočívá v tom, že není možné univerzálně definovat podstatu náboženství, a to nejen proto, že jednotlivé prvky a vztahy uvnitř toho, co dané náboženství tvoří, jsou vždy historicky specifické, ale rovněž proto, že samotná definice je historickým produktem diskurzivních praktik dané doby.“

Talal Asad (*1931) o náboženství pod vlivem Foucaulta: „Můj argument spočívá v tom, že není možné univerzálně definovat podstatu náboženství, a to nejen proto, že jednotlivé prvky a vztahy uvnitř toho, co dané náboženství tvoří, jsou vždy historicky specifické, ale rovněž proto, že samotná definice je historickým produktem diskurzivních praktik dané doby.“

Myšlenky francouzského filosofa Michela Foucaulta (1926-1984) jsou od osmdesátých let dvacátého století mezi antropology velmi populární.

Myšlenky francouzského filosofa Michela Foucaulta (1926-1984) jsou od osmdesátých let dvacátého století mezi antropology velmi populární.

Marcel Mauss (1872-1950) o lidském těle - tělesné úkony nepředstavují nic přirozeného. Způsob držení těla, chození, spaní, běhání nebo plavání jsou společensky podmíněné.

Marcel Mauss (1872-1950) o lidském těle - tělesné úkony nepředstavují nic přirozeného. Způsob držení těla, chození, spaní, běhání nebo plavání jsou společensky podmíněné.

Sborník Writing Culture (1986) editovaný Jamesem Cliffordem a Georgem Marcusem. Hlavními tématy jsou politika a poetika etnografie.

Sborník Writing Culture (1986) editovaný Jamesem Cliffordem a Georgem Marcusem. Hlavními tématy jsou politika a poetika etnografie.

Elias: "A dále se v nás tato zeď či hráz zdvihá v podobě pocitu hanby a studu, dívají-li se ostatní na naše vlastní tělesné úkony, a jistě ne pouze tehdy.“

Elias: "A dále se v nás tato zeď či hráz zdvihá v podobě pocitu hanby a studu, dívají-li se ostatní na naše vlastní tělesné úkony, a jistě ne pouze tehdy.“