Nikola Balaš

Nikola Balaš

31 followers
·
4 followers
Nikola Balaš
More ideas from Nikola
Moc a jazyk. Jak jsou v našem jazyce a v naší řeči zakotveny mocenské vztahy.

Lexiconic Resources for Secondary School Teachers. How to read a poem, fiction, write an essay, story, etc. Lots of stuff here for English Teachers!

Moc: Jak A může donutit B udělat něco, co by B jinak vůbec neudělal?

Taking Liberties - Star Items - Hobbes's Leviathan × by image Hobbes's Leviathan, 1651

Steven Lukes (*1941) a jeho klasifikace analýz moci na jednodimenzionální, dvojdimenzionální a trojdimenzionální přístup.

Steven Lukes (*1941) a jeho klasifikace analýz moci na jednodimenzionální, dvojdimenzionální a trojdimenzionální přístup.

Abner Cohen (1921-2001) a jeho dvojdimenzionální člověk. Podle Cohena nelze náboženství redukovat na moc. Mocenská sféra a sféra náboženství představují odlišné, byť ne nezávislé, roviny.

Abner Cohen (1921-2001) a jeho dvojdimenzionální člověk. Podle Cohena nelze náboženství redukovat na moc. Mocenská sféra a sféra náboženství představují odlišné, byť ne nezávislé, roviny.

Talal Asad (*1931) o náboženství pod vlivem Foucaulta: „Můj argument spočívá v tom, že není možné univerzálně definovat podstatu náboženství, a to nejen proto, že jednotlivé prvky a vztahy uvnitř toho, co dané náboženství tvoří, jsou vždy historicky specifické, ale rovněž proto, že samotná definice je historickým produktem diskurzivních praktik dané doby.“

A journal of Art, Culture and Politics, Published by the University of Chicago

Myšlenky francouzského filosofa Michela Foucaulta (1926-1984) jsou od osmdesátých let dvacátého století mezi antropology velmi populární.

Foucault heterotopia essay Of Other Spaces: Utopias and Heterotopias MICHEL FOUCAULT. But it is also a heterotopia in so far as the mirror

Marcel Mauss (1872-1950) o lidském těle - tělesné úkony nepředstavují nic přirozeného. Způsob držení těla, chození, spaní, běhání nebo plavání jsou společensky podmíněné.

Marcel Mauss, the nephew of Emile Durkheim. Like his uncle he became a sociologist, just as Durkheim was considered the founding father of Sociology so Mauss was seen as the founding.

Sborník Writing Culture (1986) editovaný Jamesem Cliffordem a Georgem Marcusem. Hlavními tématy jsou politika a poetika etnografie.

Library Genesis: James Clifford, George E. Marcus, eds. - Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography (A School of American Research advanced seminar)

Elias: "A dále se v nás tato zeď či hráz zdvihá v podobě pocitu hanby a studu, dívají-li se ostatní na naše vlastní tělesné úkony, a jistě ne pouze tehdy.“

Elias: "A dále se v nás tato zeď či hráz zdvihá v podobě pocitu hanby a studu, dívají-li se ostatní na naše vlastní tělesné úkony, a jistě ne pouze tehdy.“

Kybernetický přístup ke studiu emocí: „Pocity jako pýcha, ambice, vina a lítost předpokládají jisté představy o nás samotných. Tyto emoce pravděpodobně nezakoušejí lidé v kulturách, které přikládají malou důležitost individuálnímu úsilí a individuální zodpovědnosti.“

History The Hour of Our Death: The Classic History of Western Attitudes Toward Death Over the Last One Thousand Years – Philippe Ariès The Corpse: A History – Christine Quigley Death in England: An Illustrated…

Kybernetický přístup ke studiu emocí: „V první řadě se musíme vyvarovat předpokladu, že veškeré psychologické fenomény jsou zásadně ovlivněny způsoby, kterými o nich lidé uvažují. Přístup experimentálních psychologů je oprávněný do té míry, nakolik jsou psychologické procesy nezávislé na způsobech, kterými o těchto procesech uvažují zkoumané subjekty.“

Kybernetický přístup ke studiu emocí: „V první řadě se musíme vyvarovat předpokladu, že veškeré psychologické fenomény jsou zásadně ovlivněny způsoby, kterými o nich lidé uvažují. Přístup experimentálních psychologů je oprávněný do té míry, nakolik jsou psychologické procesy nezávislé na způsobech, kterými o těchto procesech uvažují zkoumané subjekty.“

Co zacházení s vlasy vypovídá o lidské emocionalitě?

Co zacházení s vlasy vypovídá o lidské emocionalitě?