Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

www.nadacnifondjt.cz
Prosecká 851/64, 190 00 Praha / Naším posláním je podpora humanitárních aktivit sledujících obecně prospěšné cíle zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit sociálního charakteru
Nadační fond J&T