Anna Svídnická, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Anna Svídnická, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Blanka z Valois, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a  markraběte moravského

Blanka z Valois, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského…

Eliška Přemyslovna, dcera českého a polského krále Václava II. a manželka Jana Lucemburského, krále českého, polského a hraběte lucemburského

cruseler or frilled veil

Alžběta/Eliška Pomořanská, manželka římského císaeř, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Alžběta/Eliška Pomořanská, manželka římského císaeř, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Anna Falcká, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Anne Falcké ledna 1350 se Anně v Praze narodil vytoužený syn, křtěný Václav…

Jitka/Bona Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jana II. Francouzského, krále francouzského

Charles V, the Wise 1338 - 1380 King of France from 1364 to He married Joan of Bourbon and had three children. He built many important buildings including the Bastille, the Louvre, and others.

Markéta Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jindřicha II. Dolnobavorského, vévody dolnobavorského

Markéta Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jindřicha II. Dolnobavorského, vévody dolnobavorského

Kateřina Lucemburská, dcera Karla IV. římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského, manželka Oty V. Bavorského, vévody bavorského

Catherine of Bohemia Daughter of Charles IV, Holy Roman Emperor and Blanche of Valois. Wife of Rudolf IV, Duke of Austria amd Otto V, Duke of Bavaria

Alžběta Lucemburská, dcera Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte, manželka Albrechta II. Habsburského, krále římskoněmeckého, uherského a českého

Elizabeth of Luxembourg - Daughter of Sigismund and Barbara of Celje. She married Albert II of Germany and had three children.

Žofie Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Žofie Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Anna Česká/Lucemburská, dcera Karla IV. římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského, manželka Richarda II. Plantageneta, krále anglického a francouzského a pána irského

Anne of Bohemia May 1366 – 7 June was Queen of England as the first wife of King Richard II. A member of the House of Luxembourg, she was the eldest daughter of Charles IV, Holy Roman Emperor, and Elizabeth of Pomerania.

Barbora Celská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Barbora Celská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Marie Uherská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Marie Uherská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Johana Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Johana Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Beatrix Bourbonská, manželka Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského

A Breakthrough in C-Section History: Beatrice of Bourbon’s Survival in 1337 - The New York Times

Pinterest
Search