Pinterest

Ženy lucemburské dynastie

15 pinů3 fanoušků
Anna Svídnická, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Anna Svídnická, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Blanka z Valois, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a  markraběte moravského

Blanka z Valois, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Eliška Přemyslovna, dcera českého a polského krále Václava II. a manželka Jana Lucemburského, krále českého, polského a hraběte lucemburského

Eliška Přemyslovna, dcera českého a polského krále Václava II. a manželka Jana Lucemburského, krále českého, polského a hraběte lucemburského

Alžběta/Eliška Pomořanská, manželka římského císaeř, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Alžběta/Eliška Pomořanská, manželka římského císaeř, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Anna Falcká, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Anna Falcká, manželka římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského

Jitka/Bona Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jana II. Francouzského, krále francouzského

Jitka/Bona Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jana II. Francouzského, krále francouzského

Markéta Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jindřicha II. Dolnobavorského, vévody dolnobavorského

Markéta Lucemburská, dcera Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského, manželka Jindřicha II. Dolnobavorského, vévody dolnobavorského

Alžběta Lucemburská, dcera Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte, manželka Albrechta II. Habsburského, krále římskoněmeckého, uherského a českého

Alžběta Lucemburská, dcera Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte, manželka Albrechta II. Habsburského, krále římskoněmeckého, uherského a českého

Žofie Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Žofie Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Anna Česká/Lucemburská, dcera Karla IV. římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského, manželka Richarda II. Plantageneta, krále anglického a francouzského a pána irského

Anna Česká/Lucemburská, dcera Karla IV. římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského, manželka Richarda II. Plantageneta, krále anglického a francouzského a pána irského

Kateřina Lucemburská, dcera Karla IV. římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského, manželka Oty V. Bavorského, vévody bavorského

Kateřina Lucemburská, dcera Karla IV. římského císaře, českého, římsko-německého, italského a burgundského krále, hraběte lucemburského a markraběte moravského, manželka Oty V. Bavorského, vévody bavorského

Barbora Celská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Barbora Celská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Marie Uherská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Marie Uherská, manželka Zikmunda Lucemburského, císaře římského, uherského a českého krále, slezského vévody, moravského, lužického a braniborského markraběte

Johana Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Johana Bavorská, manželka Václava IV., římského a českého krále, lucemburského vévody a braniborského markraběte

Beatrix Bourbonská, manželka Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského

Beatrix Bourbonská, manželka Jana Lucemburského, krále českého a polského, hraběte lucemburského