Pinterest
1. Na jeden z výkresů si tužkou načrtneme různé tvary mraků a draka…

Na jeden z výkresů si tužkou načrtneme různé tvary mraků a draka…

Grafomotorické Pracovné Listy jeseň - Hľadať Googlom

Prišla jeseň - Púšťame si šarkana - 21 ks pre 5 detí predškolského veku z ABC škôlka

papirovy-drak-008

A colour-in activity incoporating the KLA science unit Push and pull- moving toys (grade