Czech - roots of state

Jádro prastarých památek středočeského kraje, místa kolem prahy, místa, kde snad ještě dnes se dá pocítit závan naší slavné historie. (the oldest herritage)
23 Piny12 fanoušků
Říp - Nápadná vyvýšenina poutala pozornost lidí od nejstarších časů a v rovinaté krajině byla důležitým orientačním bodem. Jméno je indoevropské a jeho původ tak sahá až do doby bronzové. Znamená prostě Hora. Vychází z keltského „rib“ tzv. „žebro“ tj. žebro země.[6] Slovo Říp je identické se starým nordickým rip - skála, hora. kronikář Kosmas, pokládá právě horu Říp (Rip) a její okolí za místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem

Říp - Nápadná vyvýšenina poutala pozornost lidí od nejstarších časů a v rovinaté krajině byla důležitým orientačním bodem. Jméno je indoevropské a jeho původ tak sahá až do doby bronzové. Znamená prostě Hora. Vychází z keltského „rib“ tzv. „žebro“ tj. žebro země.[6] Slovo Říp je identické se starým nordickým rip - skála, hora. kronikář Kosmas, pokládá právě horu Říp (Rip) a její okolí za místo, kde se usadili první Slované vedení praotcem Čechem

pin 16
heart 2
Holubice -  románská rotunda Narození Panny Marie, která byla postavena za vlády Přemysla Otakara I. Uvnitř se zachovaly zbytky původních románských fresek. Při stavbách okolních domů dochází i v dnešní době k mnoha archeologickým nálezům. Byly objeveny kosterní pozůstatky, keramika, zbraně a šperky. Nejstarší nálezy pochází z doby, kdy území osídlovaly keltské kmeny Bojů

Holubice - románská rotunda Narození Panny Marie, která byla postavena za vlády Přemysla Otakara I. Uvnitř se zachovaly zbytky původních románských fresek. Při stavbách okolních domů dochází i v dnešní době k mnoha archeologickým nálezům. Byly objeveny kosterní pozůstatky, keramika, zbraně a šperky. Nejstarší nálezy pochází z doby, kdy území osídlovaly keltské kmeny Bojů

pin 3
Libice -  hlavní hradiště Slavníkovců, jednoho z nejmocnějších rodů v Čechách v období raného středověku, bylo centrem většího teritoria, které Slavníkovci ovládali ve východních Čechách. Nacházelo se na vyvýšenině nedaleko soutoku Labe s Cidlinou. Libice ovšem nebyla pouze sídlem knížecího rodu a správním centrem knížectví, ale také místem ražby slavníkovských denárů.

Libice - hlavní hradiště Slavníkovců, jednoho z nejmocnějších rodů v Čechách v období raného středověku, bylo centrem většího teritoria, které Slavníkovci ovládali ve východních Čechách. Nacházelo se na vyvýšenině nedaleko soutoku Labe s Cidlinou. Libice ovšem nebyla pouze sídlem knížecího rodu a správním centrem knížectví, ale také místem ražby slavníkovských denárů.

pin 2
Libušín  - Vznik přemyslovského hradiště je datován až do závěru 9. století. Svou hlavní vojenskou funkci plnilo v 10. a počátkem 11. století. Poblíž je údajný hrob kněžny Libuše.

Libušín - Vznik přemyslovského hradiště je datován až do závěru 9. století. Svou hlavní vojenskou funkci plnilo v 10. a počátkem 11. století. Poblíž je údajný hrob kněžny Libuše.

pin 2
Sázavský klášter - Nejstarší zmínky roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a (tehdy ještě poustevník) Prokop, kolem něhož se zde tvořila skupina následovníků již asi od roku 1009. Oldřich v r. 1032 komunitu povýšil na benediktinský klášter. Sázavský klášter je považován za středisko slovanské vzdělanosti. Jeho zakladatel, Prokop, se snažil rozvíjet a uchovat cyrilometodějskou tradici. Hovoří o něm latinská Legenda o svatém Prokopu, v níž se objevuje téma zápasu české a německé kultury.

Sázavský klášter - Nejstarší zmínky roku 1032. U jeho zrodu stáli kníže Oldřich a (tehdy ještě poustevník) Prokop, kolem něhož se zde tvořila skupina následovníků již asi od roku 1009. Oldřich v r. 1032 komunitu povýšil na benediktinský klášter. Sázavský klášter je považován za středisko slovanské vzdělanosti. Jeho zakladatel, Prokop, se snažil rozvíjet a uchovat cyrilometodějskou tradici. Hovoří o něm latinská Legenda o svatém Prokopu, v níž se objevuje téma zápasu české a německé kultury.

pin 2
Velíz u Kublova -  Podle Kosmovy Kroniky české roku 999 přivedli Vršovci na Velíz zajatého přemyslovského knížete Jaromíra[1] (podle jiných reprodukcí Kosmovy kroniky jej zde Vršovci drželi v letech (1004-1012) a mučili jej (podle pověsti se jej chystali rituálně obětovat pod posvátným dubem). Byl zachráněn svou družinou. Na paměť své záchrany nechal kníže Jaromír kolem roku 1000 postavit na Velízi románský kostelík, zasvěcený svatému Janu Křtiteli.

Velíz u Kublova - Podle Kosmovy Kroniky české roku 999 přivedli Vršovci na Velíz zajatého přemyslovského knížete Jaromíra[1] (podle jiných reprodukcí Kosmovy kroniky jej zde Vršovci drželi v letech (1004-1012) a mučili jej (podle pověsti se jej chystali rituálně obětovat pod posvátným dubem). Byl zachráněn svou družinou. Na paměť své záchrany nechal kníže Jaromír kolem roku 1000 postavit na Velízi románský kostelík, zasvěcený svatému Janu Křtiteli.

pin 2
heart 1
Levý hradec - Ostroh nad Vltavou na Levém Hradci byl osídlen už v pravěku. Před koncem 9. století zde vzniklo opevněné hradiště, snad nejstarší sídlo Přemyslovců. Bořivoj I. na něm dal v 80. letech 9. století - po svém pokřtění na Velké Moravě - postavit první křesťanský a zděný kostel v Čechách, na jehož místě dnes stojí zbarokizovaný gotický kostel sv. Klimenta.

Levý hradec - Ostroh nad Vltavou na Levém Hradci byl osídlen už v pravěku. Před koncem 9. století zde vzniklo opevněné hradiště, snad nejstarší sídlo Přemyslovců. Bořivoj I. na něm dal v 80. letech 9. století - po svém pokřtění na Velké Moravě - postavit první křesťanský a zděný kostel v Čechách, na jehož místě dnes stojí zbarokizovaný gotický kostel sv. Klimenta.

pin 1
Tetín  - patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou, ale archeologický výzkum je datován do poloviny 10. století. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna.

Tetín - patří k nejstarším vesnicím v České republice. Místo bylo osídleno již v paeolitu a době hradištní. Počátky Tetína jsou v pověstech spojovány s Krokovou dcerou Tetou, ale archeologický výzkum je datován do poloviny 10. století. Počátkem 10. století zde byl dřevěný knížecí dvorec, který byl vdovským sídlem kněžny sv. Ludmily, která zde byla v roce 921 zavražděna.

pin 1
Počáply   - Na vrchu zvaném Šance o nadmořské výšče 511 metrů je hradiště na přelomu starší a mladší doby železné a později využívané i slovany ve střední a mladší době hradištní. Hradiště je nevelké a má rozlohu 1,5 ha, ale do dnešní doby se dochovaly mimořádně vysoké valy: z vnějšku 6-8 metrů, z vnitřní starny 3-4 metry. Nejmohutnější je opevnění na jižní straně. Součástí hradiště je člověkem vyhlubená jeskyně ve skále. Tato jeskyně je nedaleko jednoho ze tří vstupů proražených ve valech.

Počáply - Na vrchu zvaném Šance o nadmořské výšče 511 metrů je hradiště na přelomu starší a mladší doby železné a později využívané i slovany ve střední a mladší době hradištní. Hradiště je nevelké a má rozlohu 1,5 ha, ale do dnešní doby se dochovaly mimořádně vysoké valy: z vnějšku 6-8 metrů, z vnitřní starny 3-4 metry. Nejmohutnější je opevnění na jižní straně. Součástí hradiště je člověkem vyhlubená jeskyně ve skále. Tato jeskyně je nedaleko jednoho ze tří vstupů proražených ve valech.

pin 1
Tismice

Tismice

pin 1
Pinterest • Celosvětový katalog nápadů
Search