nejznámější obojživelníci

obojživelníci žijící v ČR a Evropě
16 Pins2 Followers
Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) - drobná žába, horní strana těla jí pomáhá maskovat se v  bahně. Žije v jižní části republiky.

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) - drobná žába, horní strana těla jí pomáhá maskovat se v bahně. Žije v jižní části republiky.

Ropucha obecná (Bufo bufo) . zavalitá žába s bradavičnatou kůží.

zavalitá žába s bradavičnatou kůží.

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) - drobnější žába, jejíž pulci mnohem větší než dospělí jedinci. Na obranu vylučuje látku, která páchne po česneku (dříve se nazývala b. česneková).

Blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) - drobnější žába, jejíž pulci mnohem větší než dospělí jedinci. Na obranu vylučuje látku, která páchne po česneku (dříve se nazývala b. česneková).

Ropucha obecná (Bufo bufo) - během rozmnožování sedí menší samec na zádech mohutnější samice.

Ropucha obecná (Bufo bufo) - během rozmnožování sedí menší samec na zádech mohutnější samice.

Ropucha zelená (Bufotes viridis) - žije v teplejších oblastech, především v nížinách

Ropucha zelená (Bufotes viridis) - žije v teplejších oblastech, především v nížinách

Rosnička zelená (Hyla arborea) - naše drobná stromová žabka.

Rosnička zelená (Hyla arborea) - naše drobná stromová žabka.

Čolek horský (Mesotriton alpestris) - s krásným modrým zbarvením.

Čolek horský (Mesotriton alpestris) - s krásným modrým zbarvením.

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) - samec má v době páření na hřbetě nápadný "hřeben".

Čolek obecný (Lissotriton vulgaris) - samec má v době páření na hřbetě nápadný "hřeben".

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) - na břišní straně je kuňka výstražně zbarvená. Bříško ukazuje při nebezpečí ("jsem jedovatá").

Kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) - na břišní straně je kuňka výstražně zbarvená. Bříško ukazuje při nebezpečí ("jsem jedovatá").

Skokan hnědý (Rana temporaria) - častější, než skokan zelený, vodní plochy vyhledává pouze v době rozmnožování.

Skokan hnědý (Rana temporaria) - častější, než skokan zelený, vodní plochy vyhledává pouze v době rozmnožování.

Skokan zelený (Rana esculenta) - je vázaný na vodní prostředí.

Skokan zelený (Rana esculenta) - je vázaný na vodní prostředí.

Rosnička zelená (Hyla arborea) - s rezonančním měchýřkem, který zesiluje zvuky.

Rosnička zelená (Hyla arborea) - s rezonančním měchýřkem, který zesiluje zvuky.

Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans) - sameček nosí šňůrku s vajíčky zadních nohách, pravidelně je namáčí ve vodě, nakonec se v kaluži líhnou pulci

Ropuška starostlivá (Alytes obstetricans) - sameček nosí šňůrku s vajíčky zadních nohách, pravidelně je namáčí ve vodě, nakonec se v kaluži líhnou pulci

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) - protože má krátké končetiny, neskáče, ale pouze leze. Na zádech má světlý pruh.

Ropucha krátkonohá (Epidalea calamita) - protože má krátké končetiny, neskáče, ale pouze leze. Na zádech má světlý pruh.

Mlok skvrnitý (Salamandra salamandra)

Amphibians Images Pictures, List of Amphibians - Nature Images - NaturePhoto

Pinterest
Search