SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN

SKLOŇOVÁNÍ ZÁJMEN

Luštěnky | Český jazyk 2.,3. a 4.ročník

Do výuky pro ZŠ

Procvičte si pravopis v našich cvičeních a online diktátech. Hned zjistíte, jak na tom jste s vyjmenovanými slovy, či s psaním velkých písmen.

Procvičte si pravopis v našich cvičeních a online diktátech. Hned zjistíte, jak na tom jste s vyjmenovanými slovy, či s psaním velkých písmen.

Věta - druhy vět, pořadí vět, slov, slabiky :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Věta - druhy vět, pořadí vět, slov, slabiky :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ

Gramar.in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách

in Úlohy z českého jazyka pro děti na základních školách

Předložky a předpony - PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím

Předložky a předpony - PEdagog POstižený Učitelským Šílenstvím

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Shoda přísudku s podmětem - Moje čeština - Čeština na internetu zdarma

Skloňování podstatných jmen rodu mužského vzor předseda - PDF

Skloňování podstatných jmen rodu mužského vzor předseda - PDF

Pinterest
Search