dopravka

18 pinů6 fanoušků
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988932677783819

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=988932677783819

V komunitn�m kruhu si pov�d�me o doprav�, rozd�lujeme dopravn� prost�edky...

V komunitn�m kruhu si pov�d�me o doprav�, rozd�lujeme dopravn� prost�edky...

Procvi�ujeme spr�vn� p�ech�zen� p�es "zebru".

Procvi�ujeme spr�vn� p�ech�zen� p�es "zebru".

Jonda, Honz�k a Kub�k maj� za �kol spr�vn�mi barvami na v��k�ch vylo�it semafor pro auta.

Jonda, Honz�k a Kub�k maj� za �kol spr�vn�mi barvami na v��k�ch vylo�it semafor pro auta.

Spole�n� s And�lkou vykl�daj� barvy semaforu plastov�mi v��ky od pet lahv�.

Spole�n� s And�lkou vykl�daj� barvy semaforu plastov�mi v��ky od pet lahv�.

Stav�me vl��kodr�hu, hrajeme si na �elezni���e.

Stav�me vl��kodr�hu, hrajeme si na �elezni���e.

V komunitním kruhu si povídáme o dopravě, rozdělujeme dopravní prostředky...

V komunitním kruhu si povídáme o dopravě, rozdělujeme dopravní prostředky...

Vybarvujeme omalov�nku s r�zn�mi dopravn�mi prost�edky.

Vybarvujeme omalov�nku s r�zn�mi dopravn�mi prost�edky.

Potiskan� tvary je�t� zdob�me po obvodu otisky sv�ch prst�k�. Nelinka a And�lka.

Potiskan� tvary je�t� zdob�me po obvodu otisky sv�ch prst�k�. Nelinka a And�lka.

Chodci reaguj� na barevn� sign�ly semaforu-Honz�ka.

Chodci reaguj� na barevn� sign�ly semaforu-Honz�ka.


Další nápady
Pinterest
Hledat