Lala~Aneta, Lala😁😂😄😅😆😇😉😊😍😘😗😜😝😳😣

Lala~Aneta, Lala😁😂😄😅😆😇😉😊😍😘😗😜😝😳😣

Lala~Aneta, Lala😁😂😄😅😆😇😉😊😍😘😗😜😝😳😣
More ideas from Lala~Aneta,
#wattpad #fanfiction Jimin mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học...

#wattpad #fanfiction Jimin mắc chứng chướng ngại giao tiếp loại nhẹ. Sau khi cậu chuyển trường, để giúp cậu cải thiện tình hình đó, giáo viên chủ nhiệm mới liền giao cho cậu việc thu và phát bài tập hàng ngày. Cậu rất cố gắng để hoàn thành việc được giao, chỉ tiếc là, có cố thế nào cũng không nhớ được tên của bạn học...

Jikook Fanart | ♡

Jikook Fanart | ♡

Jikook Fanart | ♡ this just made my day a million times better!!

Jikook Fanart | ♡ this just made my day a million times better!!

❁❀ “ᗯᕼᕮᑎ TOᗰOᖇᖇOᗯ ᑕOᗰᕮS, Tᕼᕮ ᗷᖇIGᕼT ᒪIGᕼT ᗯIᒪᒪ SᕼIᑎᕮ SO ᗪOᑎ'T ᗯOᖇᖇY” ❁❀

❁❀ “ᗯᕼᕮᑎ TOᗰOᖇᖇOᗯ ᑕOᗰᕮS, Tᕼᕮ ᗷᖇIGᕼT ᒪIGᕼT ᗯIᒪᒪ SᕼIᑎᕮ SO ᗪOᑎ'T ᗯOᖇᖇY” ❁❀

Jikook Fanart | ♡

Jikook Fanart | ♡

Bts Fans, Jikook, Fan Art, Hate, Design, Drawings, Chibi, Yoonmin, Couples, To Draw, Sons, My Daughter, Sketches, Art Drawings, Draw, Couple, Fanart, Romantic Couples, Line Drawings, Pictures, Paintings

Jikook, Couples, Fanart, Big, Jimin, Couple, Fan Art, Romantic Couples