#kristovakomunita
64 Pins
· 1 Followers
Kristova komunita je liberální křestanská církev, čerpající inspiraci z učení Ježíše Krista a kořenů mormonismu
Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

Verš 3a zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ste povolaní vytvoriť chodníčky vo svete aby bol mier v Kristovi príbuzensky a kultúrne vtelený. Nádej Sionu je uskutočnená keď je vízia Krista stelesnená v štedrých spravodlivých a mierumilovných komunitách." #Slovensko #Sion #KristovaKomunita…

#kristovakomunita

USA: Community of Christ Church Considers Recognizing Same Sex Weddings - Marriage Equality Watch

Chcete vědět proč v České republice vznikla Kristova komunita? https://youtu.be/2JLBjWG_fE4 http://ift.tt/2kiGFdj #kristovakomunita

Chcete vědět proč v České republice vznikla Kristova komunita? https://youtu.be/2JLBjWG_fE4 http://ift.tt/2kiGFdj #kristovakomunita

Chcete vědět proč v České republice vznikla Kristova komunita? https://youtu.be/2JLBjWG_fE4 #kristovakomunita

Chcete vědět proč v České republice vznikla Kristova komunita? https://youtu.be/2JLBjWG_fE4 #kristovakomunita

Chcete vědět proč v České republice vznikla Kristova komunita? https://youtu.be/2JLBjWG_fE4

Chcete vědět proč v České republice vznikla Kristova komunita? https://youtu.be/2JLBjWG_fE4

Verš 3b zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Nad všetko ostatné sa usilujte byť verní Kristovej vízii mierumilovného Kráľovstva Božieho na zemi. Odvážne sa postavte proti kultúrnym politickým a náboženským trendom ktoré sú v protiklade so zmierovacími a znovuspájajúcimi zámermi Boha. Pestujte…

Verš 3b zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Nad všetko ostatné sa usilujte byť verní Kristovej vízii mierumilovného Kráľovstva Božieho na zemi. Odvážne sa postavte proti kultúrnym politickým a náboženským trendom ktoré sú v protiklade so zmierovacími a znovuspájajúcimi zámermi Boha. Pestujte…

Verš 2 zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ježiš Kristus stelesnenie Božieho Pokoja pozýva všetkých ľudí aby prišli a prijali Boží mier uprostred náročných otázok a problémov života. Nasledujte Krista na ceste ktorá vedie k Božiemu mieru a objavte požehnania všetkých dimenzií spásy."…

Verš 2 zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. "Ježiš Kristus stelesnenie Božieho Pokoja pozýva všetkých ľudí aby prišli a prijali Boží mier uprostred náročných otázok a problémov života. Nasledujte Krista na ceste ktorá vedie k Božiemu mieru a objavte požehnania všetkých dimenzií spásy."…

Verš 1 zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. Kristova Komunita vaše meno dané ako božské požehnanie je vašou identitou a povolaním. Pokiaľ rozpoznáte a objímete jeho plný význam objavíte nielen vašu budúcnosť ale stanete sa požehnaním pre celé stvorenie. Nebojte sa ísť kam vás (vaše meno) nabáda ísť…

Verš 1 zo slov rady a útechy daných prorokom Stephenom Veazeym cirkvi a odhlasovaných členmi na Svetovej konferencii Kristovej komunity v roku 2007. Teraz je toto zjavenie zaradené ako Oddiel 163 v knihe Náuka a zmluvy Kristovej komunity. Kristova Komunita vaše meno dané ako božské požehnanie je vašou identitou a povolaním. Pokiaľ rozpoznáte a objímete jeho plný význam objavíte nielen vašu budúcnosť ale stanete sa požehnaním pre celé stvorenie. Nebojte sa ísť kam vás (vaše meno) nabáda ísť…

#kristovakomunita

#kristovakomunita

TÉMA DNEŠNÍ NEDĚLE v postním období před Velikonoci je "JSI ŽÍZNIVÝ?" "Žena mu řekla: Pane ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?" Jan 4:11 Verš pochází ze setkání Ježíše se samaritskou ženou. Občas na to zapomínáme ale krajiny kde Ježíš žil chodil a učil byla reálná místa. Proto jsme použili fotografii Syřanky jež ve válkou zbídačené zemi nese pitnou vodu pro svou rodinu - možná právě v těch místech kde se odehrál výše zmíněný Ježíšův příběh... #Kristuvpribeh…

TÉMA DNEŠNÍ NEDĚLE v postním období před Velikonoci je "JSI ŽÍZNIVÝ?" "Žena mu řekla: Pane ani vědro nemáš a studna je hluboká; kde tedy vezmeš tu živou vodu?" Jan 4:11 Verš pochází ze setkání Ježíše se samaritskou ženou. Občas na to zapomínáme ale krajiny kde Ježíš žil chodil a učil byla reálná místa. Proto jsme použili fotografii Syřanky jež ve válkou zbídačené zemi nese pitnou vodu pro svou rodinu - možná právě v těch místech kde se odehrál výše zmíněný Ježíšův příběh... #Kristuvpribeh…

Verš 3b ze slov rady a útěchy daných prorokem Stephenu Veazeymu církvi a odhlasovaných členy na Světové konferenci Kristovy komunity v roce 2007. Nyní je toto zjevení zařazeni jako Oddíl 163 v knize Nauky a smluv Kristovy komunity. "Nad vším ostatním usilujte být věrni Kristově vizi pokojného Království Božího na zemi. Odvážně se postavte proti kulturním politickým a náboženským trendům které jsou v protikladu k usmiřujícím a znovuspojujícím záměrům Boha. Pěstujte mír." #kristovakomunita…

Verš 3b ze slov rady a útěchy daných prorokem Stephenu Veazeymu církvi a odhlasovaných členy na Světové konferenci Kristovy komunity v roce 2007. Nyní je toto zjevení zařazeni jako Oddíl 163 v knize Nauky a smluv Kristovy komunity. "Nad vším ostatním usilujte být věrni Kristově vizi pokojného Království Božího na zemi. Odvážně se postavte proti kulturním politickým a náboženským trendům které jsou v protikladu k usmiřujícím a znovuspojujícím záměrům Boha. Pěstujte mír." #kristovakomunita…

Pinterest
Search