Pavel Kraemer

Pavel Kraemer

Prague / Institut inovativního vzdělávání je platforma pro nové, inovativní proudy ve vzdělávání, pořádáme besedy a semináře, pomáháme při zakládání a rozvoji škol.