Hong Van

Hong Van

♥ Bạn sẽ trở nên mạnh mẽ... Khi bạn chịu đựng được nỗi đau của riêng mình Và học cách mỉm cười trước những nghịch cảnh. ♥ Bạn sẽ trở nên dũng cảm... Khi bạn tự