دلهره‌های بی‌پایان ترامپ و کلینتون؛ در هفته سرنوشت

دلهره‌های بی‌پایان ترامپ و کلینتون؛ در هفته سرنوشت

قاضی محمد؛ روحانی معروف مهاباد و «معتمد شهر»

قاضی محمد؛ روحانی معروف مهاباد و «معتمد شهر»

تغییر نام شمال ارس به «آذربایجان» و روایت جدایی از نگاه آنها

The Baku fire temple, depicted in a 1919 postage stamp.

ترامپ آمد

Trump Struggles With Presidential Demeanor Ahead of Wisconsin Primary

روزشان بود؛ ترامپ و کلینتون

روزشان بود؛ ترامپ و کلینتون

ترامپ از همه کمتر خرج می‌کند، و بیشتر رای می‌آورد

Ato pró-Trump na Paulista tem briga e discurso em inglês

بغض بوش

Republican presidential candidate Jeb Bush pauses as he announces that he is suspending his presidential campaign at his South Carolina primary night party in Columbia

جرج بوش؛ آخرین تیر خشاب تبلیغاتی جب بوش

جرج بوش؛ آخرین تیر خشاب تبلیغاتی جب بوش

وقتی برنی سندرز پای محمد مصدق را به مناظره دموکرات‌ها باز کرد

وقتی برنی سندرز پای محمد مصدق را به مناظره دموکرات‌ها باز کرد

گام اول به سوی بازی بزرگ؛ برندگان و بازندگان آیووا

گام اول به سوی بازی بزرگ؛ برندگان و بازندگان آیووا

ترامپ نیامد و کماکان بازی را برد!

The idea that President Trump might bring a sledgehammer to federal arts and humanities agencies and public broadcasting has set off a furious response.

در دیدار قوام و استالین چه گذشت؟

در دیدار قوام و استالین چه گذشت؟

حزب دموکرات و فرقه دموکرات؛ برادرانی ناهمگون و متفاوت

حزب دموکرات و فرقه دموکرات؛ برادرانی ناهمگون و متفاوت

قاضی محمد از باکو برگشت و «حزب دموکرات کردستان» را تاسیس کرد

قاضی محمد از باکو برگشت و «حزب دموکرات کردستان» را تاسیس کرد

«کردستان بزرگ»؛ رویای یک انجمن سری در مهاباد

«کردستان بزرگ»؛ رویای یک انجمن سری در مهاباد

آذربایجان «خودمختار» شد و پیشه‌وری، نخست‌وزیر

آذربایجان «خودمختار» شد و پیشه‌وری، نخست‌وزیر

Pinterest
Search