Pravidlá hry: Hru začíname na políčku ŠTART. Každý hráč sa posunie o toľko políčok, koľko hodí na hracej kocke. Hráč vypočíta príklad – ak správne, ostáva na políčku, ak nesprávne, vráti sa o päť políčok späť. Ak hráč skočí na políčko so šípkou, tak nasleduje šípku bez počítania príkladu. Ak hráč skočí na políčko s príkazom, tak splní príkaz. Vyhráva ten hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa.

Pravidlá hry: Hru začíname na políčku ŠTART. Každý hráč sa posunie o toľko políčok, koľko hodí na hracej kocke. Hráč vypočíta príklad – ak správne, ostáva na políčku, ak nesprávne, vráti sa o päť políčok späť. Ak hráč skočí na políčko so šípkou, tak nasleduje šípku bez počítania príkladu. Ak hráč skočí na políčko s príkazom, tak splní príkaz. Vyhráva ten hráč, ktorý sa prvý dostane do cieľa.

Winter Themed Skip Counting Puzzles. $

Winter Themed Skip Counting Puzzles

Here, students will practice counting by to assemble the puzzle and reveal the winter picture!

Winter Number Puzzles Freebie

Put the pictures back together by putting the numbers in order. Laminate the color options for multi-use or have students color and cut apart the B&W options themselves!

How to Teach Arrays - use dough to build rectangular arrays and so many more great arrays ideas on this blog post!!

How to Teach Arrays - use dough to build rectangular arrays and so many more…

Winter Themed Skip Counting Puzzles. $

Winter Themed Skip Counting Puzzles

Here, students will practice counting by to assemble the puzzle and reveal the winter picture!

Pinterest
Search