český jazyk

Collection by Lojza

11 
Pins
These free book template printables are ready to print and go! 3rd Grade Writing, Kindergarten Writing, Kids Writing, Teaching Writing, Writing Activities, Writing A Book, Writing Ideas, Literacy, Book Writing Template

Free Book Template Printables - Rachel K Tutoring Blog

These free book template printables are ready to print and go!

KUFR- podstatná jména Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-36 Téma: ČESKÝ JAZYK – TVOŘENÍ SLOV VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-36. Bingo, Education, School, Teaching Ideas, Author, Literatura, Teaching, Training, Educational Illustrations

KUFR- slovesa Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní hra- opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si tvořivě reprodukuje předložená slova Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Význam slov Klíčová slova Slovesa-, rod, číslo jednotné a množné, infinitiv, Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková skupina let

SLOVNÍ DRUHY Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-26 Téma: ČESKÝ JAZYK – SLOVNÍ DRUHY SLOVNÍ DRUHY Autor: Mgr. Monika Dudová Název: Bingo, Classroom, Teaching, Education, Author, Literatura, Class Room, Learning, Training

KUFR- podstatná jména Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní hra- opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si tvořivě reprodukuje předložená slova Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Význam slov Klíčová slova Podstatná jména Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková skupina let

Základní skladební dvojice -cvi č ení Autor: Mgr. Monika Dudová Název: VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-27 Téma: ČESKÝ JAZYK – SKLADBA- VĚTNÝ ROZBOR VY_32_INOVACE_ICT2.5_2-27. Author, Literatura, Cuba

SLOVNÍ DRUHY Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si upevňuje znalosti o slovních druzích Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Slovní druhy Klíčová slova Slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce, podmět, přísudek…

Dy,ty,ny – di, ti, ni opakování 1. třída. Objevila se tu nějaká zvířata? Parenting, Raising Kids, Childcare, Parents

Jazyk český – opakování 3 zábavné opakování - ppt stáhnout

Vylušti rébusy: ka níky 100 pa 100 pka ka 100 lek me 2 d

S-Z Procvičování Autor: Mgr. Bingo, Cards, Author, Literatura, Map

Homonyma ve větách Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si využívá znalosti o vyjmenovaných slovech a homonymech Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Homonymie+ vyjmenovaná slova Klíčová slova Homonyma, vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková…

S-Z Procvičování Autor: Mgr. Author, Literatura

S-Z Procvičování Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák opakuje znalosti o pravopise Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Pravopis S- Z Klíčová slova Psaní S-Z v počátcích sloves Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková skupina let

Homonyma ve větách Autor: Mgr. Author, Literatura

Homonyma ve větách Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si využívá znalosti o vyjmenovaných slovech a homonymech Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Homonymie+ vyjmenovaná slova Klíčová slova Homonyma, vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková…

Homonyma ve větách Autor: Mgr. Author, Literatura

Homonyma ve větách Autor: Mgr. Monika Dudová - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si využívá znalosti o vyjmenovaných slovech a homonymech Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Homonymie+ vyjmenovaná slova Klíčová slova Homonyma, vyjmenovaná slova po B,L,M,P,S,V Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková…

69.1 Stavba věty jednoduché, základní skladební dvojice Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace. Family Guy, Guys, Fictional Characters, Author, Literatura, Boyfriends, Fantasy Characters, Boys, Men

Základní skladební dvojice-cvičení - ppt stáhnout

Anotace Interaktivní opakování učiva Autor Mgr. Monika Dudová Vytvořeno dne Ověřeno dne ve třídě VII.A Jazyk čeština Očekávaný výstup Žák si upevňuje znalosti o větných členech Speciální potřeby žádné Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Tematický okruh Jazyková výchova Téma Skladba Klíčová slova Základní skladební dvojice Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání –II. stupeň Věková skupina let

Příbuzenské vztahy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Zuzana Švihlová. Author, Literatura

Křížovka – příbuzenské vztahy - ppt stáhnout

Anotace: Materiál obsahuje křížovku k procvičení příbuzenských vztahů v rodině. Autor: Mgr. Zuzana Švihlová (Autor) Datum vytvoření: říjen 2012 Jazyk: čeština Vzdělávací oblast: člověk a jeho svět Tematický okruh: lidé kolem nás Očekávaný výstup: Rozlišuje blízké příbuzenské vztahy v rodině. Speciální vzdělávací potřeby: žádné Klíčová slova: lidé, příbuzenské vztahy, rodina Druh učebního materiálu: prezentace Cílová skupina: žák, 1. – 3. ročník Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání…