Pinterest
radiation dose chart infographic xkcd A Handy Guide to Radiation Doses (Infographic)

A huge infographic breaking down radiation exposures of different things you'll come across in life.

Tabulka umí nejen přehledně a jednoduše vysvětlit, k čemu se který prvek užívá, podle barev jsou tu taky prvky uspořádány do souvisejících skupin a na první pohled poznáte i to, jestli se prvek nachází v plynném, pevném, nebo kapalném skupenství - Foto: Keith Enevoldsen

Tabulka umí nejen přehledně a jednoduše vysvětlit, k čemu se který prvek užívá, podle barev jsou tu taky prvky uspořádány do souvisejících skupin a na první pohled poznáte i to, jestli se prvek nachází v plynném, pevném, nebo kapalném skupenství - Foto: Keith Enevoldsen

Plná velikost obrázku

TIL that 2500 BED (banana equivalent dose) is recognized as the maximum permitted radiation leakage for a nuclear power plant. The equivalent radiation from eating 2500 bananas. Quite literally a banana for scale.

Disaster/Recovery General Information | JNTO - Japan Travel Updates after the 3.11 earthquake

Disaster/Recovery General Information

Barvy drátů

Duhy sítí a jejich možné poruchy - Síť TN

Na svůj snímek čekal 5 let: Vyfotil překročení rychlosti zvuku | 100+1 zahraniční zajímavost

Jet Traveling At Speed of Sound Captured by Photographer Joe Broyles